Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Sesongens siste møte

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

klubbeKommunestyret har vårsesongens siste møte 21. juni 2012, sakspapirene leser du her.

På sakskartet denne gangen står følgende saker:

40/12 Godkjenning av protokoll forrige møte
41/12 Bevilling for salg av alkohol for perioden 01.07.12 - 30.06.16
42/12 Bevilling for skjenking av alkohol i perioden 01.07.12 til 30.06.16
43/12 Samarbeidsavtaler - Evenes kommune og UNN HF
44/12 Forslag til medlemmer og vara til militære skjønnsnemnder
45/12 Budsjett 2012 - Kvartalsrapportering 2/2012 - Budsjettregulering
46/12 Referatsaker

Det tas  forbehold om tilleggssaker, bl.a. vil regnskap 2011 komme til behandling dersom det er ferdig fra revisjonen og kontrollutvalget.

Les sakspapirene her: icon Kommunestyre 21.6.2012 - Innkalling og sakspapirer (1.34 MB)