Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Taket fjernes

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

liland-barnehageOnsdag 13. juni begynner arbeidet med å fjerne taket på Liland barnehage.

ETS Bygg AS er tildelt kontrakten med å fjerne asbestholdig tak på Liland barnehage, og skal også legge nytt tak. Selskapet er allerede i gang med å reise stilasjer, men er i tillegg til rigging avhengig av offentlige godkjenninger før dette konkrete arbeidet kan begynne.

Så snart både innearealet og uteområdet er erklært asbestfritt kan både store og små flytte "hjem" igjen. Vi vil ikke gjøre tiltak på uteområdet før taket er fjernet i fall dette arbeidet medfører at asbestbiter havner på bakken. Vi kan derfor ikke nå gi dato for gjenåpning av barnehagen. Det er tatt prøver av innemiljøet, analysesvar foreligger ikke ennå, og uteområdet vil bli gjennomgått i samråd med fagmiljøer.

Daglig leder Gunvald Storelv i ETS Bygg AS har langt fra noen innvendinger mot at barna observerer når han legger nytt tak. For barna tror vi dette vil være interessante observasjoner, så for å redusere ulempene åpner vi barnehagen så snart det er forsvarlig.

Barnehagen drives som kjent i leide lokaler i Bygdehuset Solbakken på Tårstad, en ny utfordring som både ansatte, barn og foresatte har tatt med romslighet. Flere av de foresatte har medvirket til at ulempene er så små som mulig, noe vil herfra berømmer.

Foresatte vil bli invitert til informasjon og drøfting av midlertidig driftsopplegg i "Tårstad barnehage" kommende onsdag kl. 18:00.