Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Navnesak: Hva heter elva?

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

veinavnVi skal uttale oss om skrivemåten på våre elver, og ber om forslag innen 15. juni.

Etter oppfordring fra Stednavnstjenesten for Midt-Norge, har Statens Kartverk besluttet å opprette navnesak for å få fastsatt skrivemåten av elve- og bekkenavn på –åga- og andre navn med sammensetninger –å(g)-.

Det er Statens Kartverk som har vedtaksrett for navnenes, bortsett fra bygdenavnet «Lakså» hvor kommunen selv er vedtaksmyndighet.

Før endelig vedtak fattes, har kommunen rett til å uttale seg. Det samme har lokale organisasjoner om navn som de har særlig tilknytning til.

Hovedregelen er å ta utgangspunkt i den nedarvede lokale uttalen og følge gjeldende rettskrivingsprinsipper.

Saken er reist på grunnlag av at man over store deler av Norge har et sammensurium og blandinger av skrivemåten med eksempelvis /g/-e kan bli stående og i andre sammenheng falle bort.

Evenes kommune har både –åa og -åga og hvor alle sammensetninger er med –å-; jfr.:

Laksåa/Laksåga/Lakselva

Laksåfjell (ås), Laksåfjellet (fjell), Laksåvatnet

Djupåa    -

Djupåvatnet/Djupåneset

Rognåa

Ingen sammensetninger, men se dog

Rognsåbrua, Rognsåneset og Rognsåtuva

Nautåa   - 

Nautåteigen/Nautåvatnet

Vi ser altså at i elvenavnet (Lakselva) er nyttet både Laksåa og Laksåga. I samtlige sammensetninger nyttes –å-, ikke –åg-. I tillegg er navnet Lakselva nyttet.

Vi merker dog spesielt at det i enkelte stedsnavn muligens med tilknytning til Rognåa, er kommet til en –s-.

Konklusjon:

Vi planlegger å legge saken fram for kommunestyret for uttalelse den 21. juni, og ber om en uttalelse til skrivemåtene senest innen 15. juni. Disse kan sendes på epost til .