Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Evenes Turlag lanserer nye turmål

Skrevet av Unn Kristin Laberg . i kategorien Nyheter

nytt turml trstad 72

Evenes Turlag i samarbeid med Evenes Pensjonistforening har fått på plass nye turmål tilpasset personer med nedsatt funksjonsevne. På premieutdelinga i morgen fredag får vi høre mer om dette flotte nye tilbudet.

På bildet ser vi Svein Dahlseng i pensjonistforeninga og Heidi Olsborg i turlaget teste ut det nye turmålet på Tårstad.

- Rundt 15 prosent av den norske befolkning har en eller annen form for nedsatt funksjonsevne, men svært få friluftslivområder er i praksis tilgjengelig for dem i dag. Evenes Turlag vil at flest mulig skal få delta i friluftslivets gleder. Turlaget vil derfor prøve å få med enda flere på de aktivitetene vi driver med. Hittil har vi bare hatt tre aldersbestemte grupper for premiering, opplyser Einar Pettersen, leder i Evenes Turlag.

Følgende kriterier legges til grunn:

1.    Personer som trenger ledsager for å komme seg til turmålet (her regner en ikke med babyer og småbarn som ikke klarer å gå selv pga. alder)

2.    Personer som må bruke hjelpemiddel for å komme seg til turmålet. Som eksempel kan nevnes: Krykker, rullator, rullestol, førerhund m.v. (Vanlige gåstaver regnes ikke som hjelpemiddel i denne sammenheng)

3.    Lang tid. Personer som på grunn av sykdom eller nedsatt funksjonsevne vil bruke uforholdsmessing lang tid på å nå turmålet.(Alder er ikke et kriterium alene)

Den nye kategorien kan besøke en eller flere av Turlagets ordinære 20 poster. De kan også besøke ett eller flere av tre nye turmål som er beregnet spesielt for denne kategorien. Info om disse nye turmålene legges ut på www.evenes-turlag.no men vi kan nevne at de er lagt til Tårstad, liland og Bogen
De nye turmålene gir 10 poeng hver, men bare for de som er i den nye kategorien for personer med nedsatt funksjonsevne. Løypene vil bli merket med skilt ved utgangspunktet og med røde merkebrikker langs traseen. På hvert turmål vil det være en postkasse med Turlagets logo og ei turbok, slik det er ved de øvrige turmålene.
Det er/vil bli satt ut rastebenker ved alle de 3 nye turmålene.

Premiering:
For få årspremie (krus) : Oppnå 100 poeng i løpet av sesongen. Du må også være medlem i Evenes Turlag.