Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Flytter til Tårstad

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

liland-barnehageLiland barnehage blir stengt inntil all asbest er fjernet, i mellomtiden flytter vi til Tårstad.

I samråd med helsemyndighetene er det besluttet at lokalene og uteområdet ikke benyttes før asbesten er fjernet. I en foreløpig vurdering fra helsefaglige instanser vurderes helsefaren ikke som ekstrem, og muligheten til at asbesten er i så små partikler at den er kommet i luftveier er liten. Helsemyndighetene vil få ytterligere informasjon fra oss slik kan gjøre ytterligere vurderinger, og videre tiltak vil være i samråd med dem.

Beslutningen om å holde stengt er begrunnet med hensyn til helse og sikkerhet.

Tårstad grendelag har velvilligst stilt Bygdehuset Solbakken til disposisjon for oss, noe vi er takknemlig for. Beslutning om å bruke Bygdehuset Solbakken er begrunnet i at det vil ta noe tid før Liland barnehage igjen kan benyttes, og ut fra varigheten er dette den best egnede lokaliteten. Vi håper å åpne i midlertidige lokaler allerede kommende onsdag, om vi rekker det avhenger bl.a. om en får ordnet med gjerde, port og andre forhold.

Tilbudsforespørsel om å skifte taket er gått ut til aktuelle entreprenører, og vi har bestilt prøvetaking for å finne ut om noe asbest kan være kommet inn i bygget. Det vil også bli foretatt egen vurdering av forholdene ute på bakken før vi åpner igjen.

Vi beklager de ulemper dette medfører for foresatte som har barn i Liland barnehage, samtidig som vi også berømmer dem for utvist velvilje og forståelse.

Foreldrene vil bli holdt særskilt informert om framdrift, og selvsagt invitert til å drøfte driften i midlertidige lokaler.