Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Ny skole utredet

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

ny skoleKommunestyret har bestilt utredning av en ny skole for Evenes, nå foreligger utredningen.

Rådmannens gjennomgang gir et anslag på 105 millioner for å bygge ny skole med plass for alle elever i Evenes. Da er utgifter til gymsal og basseng tatt med.

Utredningen viser at drift av en skole for våre elever er 3,3 mill rimeligere enn dagens drift, enten elevene samles i en ny skole eller en av eksisterende skoler. Ny skole gir økte renter og avdrag med 7,9 mill per år, slik at samlet utgifter til drift av ny skole øker utgiftene med 4,6 mill.

Utredningen viser også at alternativet med å samle alle elevene på 1 - 4 trinn i Bogen og 5 - 10 trinn på Liland vil redusere utgifter til skoledrift med 2,1 mill i forhold til dagens nivå.

Det konkluderes med at dagens skolestruktur er lite tjenlig: det er få elever på hvert trinn når disse skal fordeles på to skoler, og drift av SFO blir en utfordring.

Kommunestyret vil få saken til behandling 24. mai, og vil ventelig ta stilling til om vi skal gå videre med sak om ny skole, eller arbeide videre med andre alternativer. Utredningen har som konklusjon at Evenes kommune ikke har råd til økte utgifter med 4,6 mill, og anbefaler at andre alternativer til bruk av dagens skolebygg vurderes og utredes videre.

Les utredning om ny skole: pdf  Ny skole for Evenes - Utredning (603.7 kB)

Det er laget et eget regneark som støtte for utredningen. Vi frigjør også dette for å legge til rette for økt debatt og medvirkning om saken. Regnearket gir mulighet til å legge inn andre forutsetninger enn det som er lagt til grunn, og har en veiledning som første fane.

Last ned regnearket: spreadsheet  Ny skole - Regneark (91.84 kB)

Vi inviterer selvsagt til debatt også om denne saken, enten ved å legge inn kommentar i menypunkt under artikkelen eller ved å bruke vår Facebook-side