Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Håndsrekning til Blindesenteret

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

evenessenteretEvenes syn- og mestringssenter har gitt sterke håndsrekninger i mange år, nå trenger de en igjen.

Senteret er det eneste tilbudet om rehabilitering og kurs for synshemmede i Nord-Norge. Evenes syn- og mestringssenter har over 4.000 gjestedøgn (!) i året, og gir tilbud til både blinde og svaksynte som trenger hjelp til å klare seg i hverdagen. Målet er at kursdeltakerne skal mestre mest mulig av det en seende gjør.

Etter mange års drift trenger senteret sårt en oppgradering for å kunne opprettholde dagens tilbud, for 2012 resulterer dette i en reduksjon med 400 gjestedøgn. Mest utsatt er badene, som alle trenger en total renovering grunnet råteskader. Jo raskere dette blir gjort, dess mindre reduksjon i tilbudet.

Evenes syn- og mestringssenter henvender seg nå til virksomheter og privatpersoner, og ber om en håndsrekninger (alle beløp uansett størrelse er kjærkomne) til konto 1644 01 69868. NB: Innbetalinger må merkes med Evenes syn- og mestringssenter.

Senteret har laget en ny brosjyre, absolutt anbefalt lesning: pdf  Evenessenteret - Brosjyre (11.09 MB)

Også formannskapet i Evenes har mottatt anmodning om håndsrekning, denne kommer ventelig til behandling som tilleggssak i kommende møte 18. april.

evenessenteret