Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Besøk av Innovasjon Norge

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

innovasjon norge

Innovasjon Norge kommer på besøk torsdag 2. september, og ønsker da å komme i kontakt med næringslivet både i Evenes og Tjeldsund.

Programmet for besøket er i hovedtrekk:

  • Samtale med kommunene om kommunalt næringsarbeid, næringspolitiske utfordringer og muligheter. Forbedringspotansial.
  • Mulighet for å bestille "time" for samtale med Innovasjon Norge for næringsliv som ønsker å fremm søknad om støtte. De som ønsker slik avtale tar kontakt, og vi stiller med møterom og setter opp avtale. Gjennom dette får også Innovasjon Norge oversikt over hvilket mannskap de bør ta med seg på besøket hit. Av praktiske årsaker må vi sette en frist til 25. august for å bestille time.
  • Kl. 19:00 blir det åpent informasjonsmøte på Evenes Hotell hvor Innovasjon Norge orienterer om støtteordninger og tiltaksapparet forøvrig. For å få en liten pekepinn på hvor mange som kommer (slik at vi har nok kaffe) er det fint om det meldes fra på forhånd.

Vi håper at så mange som mulig, både etablert næringsliv med nye planer og de som er i startgropa med noe, har mulighet tl å delta på dette.