Gratulerer-stor stas

Skrevet av Evald Joakimsen . i kategorien Nyheter kulturskolen

Gratulerer

En av våre elever på kunstfaget, -Ida Maria Horn, -

har av juryen i Norsk Kulturskoleråd blitt valgt til å være med å utsmykke kulturskolekalenderen for 2019.

Hennes bilde ‘Bubbles’ vil bli å se der.

Kriterier for juryering av kalenderen er:

Variasjon i kunstnerisk utrykk og teknikker, geografisk spredning og estetisk utforming dvs. at elevarbeider skal passe sammen.   

Det er i tillegg viktig for oss at Kulturskolekalender benyttes som undervisningsmateriell og ikke minst som inspirasjon og idébank for lærer og elev.

Kulturskolekalenderen er også et viktig utstillingsvindu som speiler både bredden og kvaliteten i faget. I tillegg bidrar kalenderen til synliggjøring av faget visuell kunst i kulturskolen, grunnskolen og i lokalsamfunnet.

Her er kunstverke,-og bilde av lærer og elev

BubblesLrer og elev