Drømmestipendet 2017

Skrevet av Evald Joakimsen . i kategorien Nyheter kulturskolen

l drommestipendet logo 690x153 LI

Klart for nye nominasjoner til Drømmestipendet

 Se disse linkene:https://www.youtube.com/watch?v=HpMxGG9k58o

 https://www.youtube.com/watch?v=nKIQLcwdZ3Q

100 nye kulturutøvere skal i perioden mai-juni 2017 få til sammen én million kroner i form av Drømmestipendet 2017. Nå er jakten på gode Drømmestipendkandidater i [navn på kommune] i gang!

Også i år deles det ut 100 stipend à 10 000 kroner, til sammen én million kroner. Det er kulturskolens leder/rektor i ETS-kulturskole som er ansvarlig for å nominere unge kulturutøvere til Drømmestipendet. I kommunene gjennomføres et grundig juryarbeid før det nomineres.

Alle som ønsker å bli vurdert som drømmestipendkandidater oppfordres til å ta kontakt med kulturskolen i egen kommune så fort som mulig for å få mer informasjon om frister osv.

Aldri vært gjevere

Aldri har det vært gjevere å motta et Drømmestipend. Stipendutdelere Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd forventer at det i år vil bli over et halvt tusen nominasjoner. Og det gjøres stas også på mange av de nominerte som ikke når helt fram til stipendmålet i 2017.

– Hundre utøvere får årlig tildelt velfortjente drømmestipend. Men også blant de andre nominerte er det enormt mange dyktige og glødende kulturutøvere med fine drømmer for sitt kulturuttrykk. Også disse fortjener anerkjennelse og synliggjøring for sin utøvelse, og det får de, sier Lars Emil Johannessen, prosjektleder for Drømmestipendet.

14. gang

Dette er 14. gang Drømmestipendet blir utdelt i regi av Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Alle norske kommuner kan levere én nominasjoner i hver av kategoriene dans, musikk, sirkus, skapende skriving, teater, visuell kunst og annet. Altså maksimalt syv nominasjoner per kommune.

Stipendmottakerne er ungdom mellom 13 og 20 år som utøver ulike kulturelle uttrykk. Målet med både nominasjonen og stipendet er at mottakerne skal få motivasjon til å utvikle seg videre og mulighet til å få oppfylt noen av sine kulturdrømmer.

Drømmestipendet består av 100 stipend à 10 000 kroner - til sammen én million kroner Stipendordningen er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker vi å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge. Vårt håp er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle unge kulturutøveres drømmer.