100-års jubileum Boltås Skole

Skrevet av Evald Joakimsen . i kategorien Nyheter kulturskolen

Lørdag 15 oktober markeres det at Boltås skole er 100 år. Les mer i vedlagte program.100 rs jubileum 2