Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Vaksinering med 3. dose til innbyggere med alvorlig nedsatt immunforsvar

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

Her kan du lese hvem som anbefales å ta tredje dose med koronavaksine.

Sammen med de fagmedisinske miljøene og spesialisthelsetjenesten har Folkehelseinstituttet utarbeidet en oversikt over hvilke sykdommer personer som anbefales en 3.dose har. Listen inneholder også oversikt over hvilke immundempende medikamenter som gir krav på en 3. dose.

Da det er strenge regler for dokumentasjon på diagnose og medikamentbruk, ber vi de som tilhører en av gruppene under om å ta kontakt med ETS medisinske senter. De har nødvendig dokumentasjon på deres helsetilstand og kan sette dere opp på liste for dose 3. Vaksinekoordinator kommer til å ta kontakt med de som er satt opp på denne listen for å tilby time.

Oversikt over hvem som anbefales vaksinasjon

Gruppe 1
Organtransplanterte
Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
 Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse
Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

 

Gruppe 2
Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak.
- Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene nedenfor
Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling.
- Disse må foreløpig ha vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.
Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.
- Disse må ha eget vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten.