Vaksinasjonsstatus uke 33

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

Her er ukas vaksinestatus med oppdaterte nyheter. 

Vi har flyttet vaksinelokalet

I sommer har vi hatt vaksinasjon i Skånlandshallen på Evenskjer. Nå har vi flyttet tilbake til våre lokaler på Elvemo Gjestehus. Adresse: Skånlandsveien 445, 9440 Evenskjer. 

Du som har time etter 23.august skal møte opp på Elvemo. Dette lokalet er mindre enn Skånlandshallen og det er viktig at du kommer presis til timen (ikke for tidlig, da det vil bli for mange på venterommet samtidig).

Vaksinasjon av ungdom født i 2004-2005

Evenes kommune har nå gitt et vaksinetilbud til alle over 18 år som har registrert seg i Helseboka. Vi er derfor klar for å gi et tilbud til ungdom som er 16-17 år. Dette kan du lese mer om her.

Vaksinasjon av gravide

Folkehelseinstituttet anbefaler nå at alle gravide kvinner i Norge får tilbud om vaksine mot covid-19. Det anbefales at gravide får tilbud om to doser mRNA-vaksine, og at vaksinering foregår i 2. eller 3. trimester. Dette kan du lese mer om her. 

Ønsker du vaksine, men har ikke registrert deg ennå? 

Du kan fortsette registrere deg for koronavaksine ved å trykke her. Staten sender vaksiner hver uke i 34 og 35, men fra uke 36 må kommunene selv bestille vaksiner. Dette betyr at vi må samle opp nok vaksineregistreringer før vi innkaller deg på time. 

Fremskydning av 2.vaksinedose

Evenes kommune mottar nå et stort antall vaksiner, og det vil være mulighet å fremskynde 2. vaksinedose. Det må minimum være 28 dager (4 uker) mellom dose 1 og dose 2.

Kommunen har frem til nå fått Pfizer, men vil i tiden fremover også få Moderna. Det vil ikke være mulig å velge hvilken vaksine man skal motta. Årsaken til at Evenes og Tjeldsund kommune har satt et intervall på fire uker, er at Pfizer har et minimumintervall på 21 dager og Moderne har 28 dager.

Endring av time gjøres enklest via lenken dere tidligere har fått på sms fra Helseboka hvor dere ble bedt om å bestille time.

Status vaksinasjon i Evenes

85 %  av Evenes kommunes innbyggere over 18 år har nå fått første dose, mens 62 % har fått andre dose. 

  Antall Prosent av alle innbyggere  Prosent av innbyggere over 18 år
Dose 1 947 72 %  85 %
Dose 2 685 52 % 62 %

Vaksinerte fordelt på alder - 1.dose

Den nasjonale statistikken over antall gitte vaksinedoser, viser følgende aldersfordeling av de vaksinerte i Evenesbefolkningen så langt:

vaksinestatistikk alder

Kilde: Sysvak, oppdatert 20.08.21.