Detaljreguleringsplan - Birkelund boligfelt

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

Kunngjøring vedtatt detaljreguleringsplan - Birkelund boligfelt, Evenes kommune

Evenes kommunestyre har i møte 25.03.2021, sak 13/21 vedtatt detaljreguleringsplan for Birkelund boligfelt, PlanID 2020501. Frist for å klage på vedtaket er 30.04.2021

Les mer her