Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Smittevernstiltak i institusjon og hjemmetjenesten.

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

EOSVi ønsker å informere om våre smittevernstiltak på Evenes omsorgssenter og i hjemmetjenesten.

 Vi har høyt fokus på å beskytte våre pasienter og ansatte, og har i felleskap blitt enige om følgende smittevernstiltak:


• Vi holder på å utarbeide turnuser der vi lager «kjernegrupper» slik at ansatte blir fordelt på
en gruppe pasienter. På institusjonen vil det si at ansatte deles opp i to grupper (Lunebo og pleieavdeling) og videre inn i faste pasientgrupper der det er mulig. I hjemmetjenesten deler vi opp ansatte slik at noen ivaretar pasientene i omsorgsbolig, mens andre kjører ut i distriktet. For å få turnuskabelen til å gå opp, vil det fortsatt være enkelte vakter der vi må rotere noe. Med dette grepet reduserer vi antall ansatte hver enkelt pasient er i kontakt over tid. Det er trygt for pasientene og ansatte. Vi starter forsiktig opp fra ca 20.april.
• Ansatte skal ikke ha tradisjonelle muntlige rapporter (møter). Vi innfører «stille rapport» der alle leser seg opp på pasientjournal, og ved behov møtes kun to ansatte til muntlig overlevering.
• Lunsjavvikling skal skje i puljer eller over flere rom, slik at vi holder nødvendige avstand. Det er også viktig å holde avstand i garderober og andre fellesareal.
• Ansatte skal ikke oppsøke andre avdelinger mer enn nødvendig.
• Det er etablert egne «smittebokser» slik at vi raskt kan etablere smitteregime. Dette sikrer at ansatte har alt tilgjengelig smittevernsutstyr på et sted. Vi har også etablert eget smittevernlager der vi ukentlig kontrollerer lagerstatus, forbruk og vurderer behov.
• Ansatte har fått opplæring i Korona og smittevern, i tillegg til at vi har flere e-læringskurs tilgjengelig på arbeidsplassen som ansatte kan ta ved behov. Vi har også laget rutiner for oppfølging av Koronapasienter og har fulgt opp de råd og anbefalinger som Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har gitt.

 

Dersom vi får smitte i våre sykehjemsavdelinger, planlegger vi å isolere smittede i egen avdeling på omsorgssenteret. Dette sikrer at andre pasienter ikke kommer i kontakt med den smittede. Avdelingen er i annen etg. og har egen inngang. 

Det er fortsatt besøksforbud på Evenes omsorgssenter og våre omsorgsboliger. Vi minner om at vi har Skype, slik at du kan se og snakke med beboere om ønskelig. Mer informasjon her.

 

Dersom du har spørsmål, ta gjerne kontakt med oss: 
Evenes omsorgssenter
Hjemmetjenesten
Helse og omsorgsleder 

 

Tags: Korona