Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Ordførers nyttårshilsen

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

SisiljaViksundFotoUKLaberg2018www

2018 er passert og vi har ønsket 2019 varmt velkommen.

Året vi nå har lagt bak oss ble fylt av mange små og store hendelser og endringer, og ikke minst hardt arbeid av kommunens ansatte som hver dag jobber for et helhetlig godt lite samfunn som vårt.

I første halvår av 2018 ble vi trygt loset av rådmennene Steinar Sørensen og Stine Fedreheim, og ordfører Svein Erik Kristiansen. Alle tre dedikerte mye av tiden sin til at innbyggerne i kommunen får leve gode, trygge liv med de tjenestene de måtte ha behov for, og krav på.

Det ble gjentatte ganger informert om at de også merket at Evenes nå for alvor finner sin plass midt i opplevelsen, og at pågangen fra interessenter var merkbar.

Evenes har i 2018 styrket sin posisjon i regionen, og har jobbet målbevisst med regionalt fokus. Det som tjener regionen vil være en styrke for oss i Evenes, og vis versa.

Vi har gjennom 2018 jobbet for at Ofoten og Sør-Troms skal kobles tettere sammen, og en intensjon om sammenslåing av regionrådene er nå forankret. Kommunereformen som vi tok stilling til i juni 2016 preger oss fortsatt, og arbeidet med å rigge Evenes som egen kommune jobbet vi godt med i året som gikk. Vi har enda avtaler og tjenester som ikke er landet, og 2019 vil i så måte være året for å få siste brikkene på plass. En av delene som er klart er at ETS medisinske senter viderefører sin drift, og at vi fortsatt får gode helsetjenester der.

Siste halvår av 2018 ble spennende på mange måter. Ny rådmann, Rolf Lossius, og ny ordfører kom på plass. Pågangen fra næringslivet fortsatte og arbeidet med å tilrettelegge for økt bolyst og bosetting jobbes med i uforminsket styrke.

Blant annet er Forsvaret, Forsvarsbygg, Avinor og Statens Vegvesen 4 store tunge aktører som kommunen jobber sammen med for å legge en spennende kabal her i Evenes.

På Liland utvikles boligområde Flotta og vi ser nå frem til 40-60 nye boenheter i et svært attraktivt område. Flere andre private utbyggere jobber også videre med planene om utbygging av boliger.

Som en kuriositet kan jeg minne om at vi fortsatt har «God nabo – garanti» i kommunen.

Arbeidet med ny skole og flerbrukshall skrider frem, og arbeidsgruppen holder oppsatt tidsplan.
Jeg ser med glede frem til fremtidens skole, og er ikke et sekund i tvil om at det vil øke bolysten her i kommunen.
At vi har fått helsesøster, nå kalt helsesykepleier, i full stilling, som også er tilstede på skolen er kjempeviktig for våre barn og unge.

Et annet positivt tilskudd i tjenestetilbudet vårt er jobben som ergoterapeuten vår gjør mot alle innbyggere i aldersgruppen 75-79 år. I 2018 fikk alle tilbud om et forebyggende hjemmebesøk og veiledning for å kunne møte en trygg og god alderdom. Tilbudet ble svært godt mottatt og godt benyttet. At vi har eget kjøkken, innførte et ekstra måltid og forskjøv middagsserveringen i 2017 er noe vi har sett en positiv effekt av i 2018.

Frivillighet, folkehelsearbeid og ikke minst lag og foreninger satte også i 2018 sitt preg på kommunen. August er måneden jeg husker best, med store arrangement i alle deler av kommunen. Jeg ser allerede nå frem til nye dryl, lefsebakinger, konsertopplevelser, og turer i skog og mark i det nye året.

Flyplassen vår er en hjørnesten i kommunen, og på tampen av året fikk vi revitalisert flyplassutvalget. Utvalget er sammensatt av næringsliv og kommuner i regionen, som alle støtter opp om det viktige tilbudet en flyplass representerer. Vi starter 2019 med frisk mot og har spennende arbeid foran oss.

På selveste julaften kunne politiet informere om at Evenes Lensmannskontor åpner onsdag 9. januar og har fast åpningstid hver onsdag. Kontoret ligger på flyplassen.

Vårt nye NAV kontor er fra i dag på plass på rådhuset og vil være tilgjengelig for møtebestilling hver tirsdag og torsdag.

Kirkekontoret vil i løpet av første kvartal 2019 også finne sin plass på rådhuset i Bogen. Her vil både kontorfullmektig og soknepresten ha tilhold.

Næringsområdet Nautå tar form. Hotell etableres og firmaet Næringssalg og Utleie informerer om at de skal sette opp nytt næringsbygg. Kommunen jobber med områdeplan for og best mulig tilrettelegge for fremtidig bruk av området.

Det som gleder meg aller mest er den positive energien som innbyggerne i Evenes utstråler. Fremtidstroen, pågangsmotet og viljen til å bidra til å skape fremtidens Evenes er helt avgjørende. Sammen er det alle innbyggerne her som gjør kommunen til det foretrukne bostedet, midt i hjertet av en spennende region. Sammen bidrar vi til godt omdømme.

Vi har mye spennende fremfor oss!

Jeg ønsker hver og en av dere et riktig godt nytt år.

Sisilja Viksund

Ordfører i Evenes Kommune

sisilja

{jcomments on}

lik-oss-p-facebook