Kompetanseheving lindring

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

USHTEvenes kommune og "Utviklingsssenter for sykehjem og hjemmetjenester" (USHT) i Nordland har i 2018 samarbeidet om kompetanseheving for ansatte i helse- og omsorgstjenesten. 

 12 av våre ansatte har fått om tilbud om og gjennomført en opplæringspakke innen lindring, som er et kompetansehevende tiltak som retter seg mot både helsefagarbeidere og assistenter uten formell kompetanse.   

USHT har gjennomført opplæringspakken i fire kommuner i Ofoten: Evenes, Narvik, Ballangen og Lødingen kommuner. Opplæringspakkenn er et kombinert e-læringskurs og gruppearbeid med refleksjoner, under veiledning av mentorer rekruttert fra egen kommune. Mentorene våre Hilde Helland (sykpeleier) og Astrid Bertheussen (kreftkoordinator i ETS) har gjort en viktig innsats i arbeidet sammen med våre ansatte. 

Lindrende behandling og omsorg har over lengre tid vært et stort satsningsområde i Norge. Også i Evenes har vi hatt høyt fokus på temaet. I 2017 søkte vi Fylkesmannen i Nordland om midler til kompetanseheving innen lindrende behandling. Vi fikk 100 000 kr i 2017 og kunne dermed tilby flere av våre sykepleiere å hospitere en uke på Palliativ avdeling på UNN Harstad. Hospiteringen var nyttig og lærerik - noe som sykepleierne har brakt med seg tilbake til arbeidsplassen. I 2018 søkte vi om en videreføring av prosjektet, men vi ønsket denne gangen å rette kompetansehevingen mot helsefagarbeidere. Vi fikk også iår 100 000kr! 

Vel gjennomført og takk for innsatsen til våre ansatte og mentorer, samt USHT Nordland.

 

På bildet: Astrid Bertheussen og Hilde Helland (nr 1 og nr 2 fra venstre) De øvrige er mentorer fra Lødingen, Ballangen og Narvik, samt to representanter fra USHT Nordland.