Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Ledige stillinger

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

stilling ledigFølgende stillinger er ledige i Evenes kommune:

1) Fagleder hjemmetjenesten:

Hjemmetjenesten gir hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenester til innbyggere i kommunen som har behov for hjelp for å mestre hverdagen, og mulighet til å være lengst mulig i eget hjem. Hjemmetjenesten er lokalisert i nær tilknytning til kommunens øvrige helsetjeneste. Fagleder har faglig ansvar var for tjenesten, i tillegg ansvar for daglig drift. Videre skal fagleder bidra til videreutvikling av en tjeneste i endring og utvikling, dette for å kunne gi kommunens innbyggere gode tilbud i dag og i fremtiden. Stillingen inngår i virksomhetens lederteam.

Vi har nå ledig 100 % fast stilling som fagleder og håper du vil søke!

Fagleders ansvar er å sikre:

• Fagutvikling på enhet
• Veiledning og oppfølging av ansatte
• Bidra til koordinering av ulike tjenester til brukere
• Intern og ekstern samhandling
• Ressursutnyttelse av kompetanse, samt bidra til at enheten er i økonomisk balanse
• Utføre delegerte oppgaver og ansvar som er gitt fra enhetsleder

Kvalifikasjoner:

• Autorisert sykepleier, gjerne med videreutdanning innen ledelse.
• Ledelseserfaring vil bli vektlagt
• Kjennskap til Notus og Profil
• Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Krav til søker:
• Du er en tydelig leder som er positiv, trygg og engasjert i lederrollen.
• Du evner å motivere og videreutvikle dine medarbeidere og har gjerne erfaring med endringsledelse.
• Du balanserer strategisk tankegang med fokus på daglig drift.
Jobben krever selvstendighet, samarbeidsevne, fleksibilitet og at du liker en variert og utfordrende hverdag.

2 ) Lærlinger helsearbeiderfaget, inntil 2 plasser.

Lærlingen får sin praksis i pleie- og omsorgsavdelingen i kommunen som består av Evenes omsorgssenter og hjemmetjenesten.


Kvalifikasjoner
- Fullført videregående utdanning på VG2-nivå.
- I tillegg til karakterer og lavt fravær, vektlegges personlige egenskaper som engasjement for faget, samarbeidsevne, kommunikasjon, gode holdninger og initiativ.
- Legg ved karakterutskrift fra VG1 og VG2.

Evenes hjemmetjeneste:

Hjemmetjenesten gir hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenester til innbyggere i Evenes som har behov for hjelp for å mestre hverdagen, og mulighet til å være lengst mulig i eget hjem. Hjemmetjenesten er lokalisert i nær tilknytning til kommunens øvrige helsetjeneste.

Vi har følgende stillinger ledig:

3) 100 % hjemmehjelp vikariat i inntil 6 mnd. Ledig omgående


4) 50 % hjemmehjelp fast stilling. Ledig omgående.

Kvalifikasjoner for stilling som hjemmehjelp:

Relevant erfaring fra liknende stillinger. 
Sertifikat og tilgang til egen bil.

Evenes omsorgssenter:
Evenes omsorgssenter består av 20 plasser fordelt på to avdelinger, derav 8 plasser på skjermet avdeling. Det er omtrent 18 årsverk i turnus, hvorav 6,6 årsverk er sykepleiere. Omsorgssenteret har fokus på å skape en trivelig hverdag for våre beboere og har flere sosiale - og kulturelle tilbud. 

Vi har følgende stillinger ledig:

5) 100 % sykepleier vikariat.

01.09.2018 – 31.12.2018, med mulighet for forlengelse/fast stilling.
5 ukers turnus, 1 helg med to deltvakter i perioden.


6) 80 % sykepleier fast stilling.
Ledig omgående. 5 ukers turnus, 1 helg med to deltvakter i perioden.
Kvalifikasjoner for stilling som sykepleier.

Evenes kommune tilbyr lønn med 10 års ansiennitet som utgangspunkt til alle sykepleiere som begynner å jobbe hos oss (rekrutteringstiltak)


7) Ca.15 % helsefagarbeider fast stilling.
Ledig omgående.

Kvalifikasjoner for stilling som helsefagarbeider.
• Helsefagarbeider, autorisasjon som fagarbeider innen helse- og sosialfagområdet, eller annen relevant erfaring.

Felles for alle stillinger:

• Faglig selvstendig
• Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig.
• Gode datakunnskaper
• For stillingen kreves politiattest j.f. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Attesten må forevises før tiltredelse
• Den som tilsettes må før tiltredelse gi bekreftede opplysninger om tuberkuloseforhold / tuberkulinstatus og MRSA-status på eget skjema som vedlegges tilbud om stilling.
• Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

• Et godt og spennende fagmiljø med varierte arbeidsoppgaver
• Et positivt og trivelig arbeidsmiljø sammen med dyktige kollegaer
• Opplæring og veiledning
• Lønn etter sentrale og lokale avtaler
• Evenes kommune er en IA-bedrift

Helse- og omsorgstjenesten skal ivareta både bruker, pårørende og ansatte. Som ansatt vil du møte mange utfordrende, varierte og spennende arbeidsoppgaver. Disse løser vi både som team og gjennom selvstendige beslutninger. Evenes er en liten kommune, hvor vi praktiserer gjensidig nærhet mellom ansatte og ledelse, og vi er opptatt av å skape et raust og inkluderende arbeidsmiljø. For å lykkes med dette er vi opptatt av å få rett person på rett plass, og vi ønsker oss medarbeidere som er interesserte i å være med på å utvikle egen arbeidsplass.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til pleie- og omsorgsleder Eli Strømsberg tlf. 481 95 911.

Tilsetting gjøres i samsvar med lover, reglement og gjeldende tariffavtale.

Søknad sendes på elektronisk skjema:   default Søknad om stilling


Søknadsfrist er 09.07.18