Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Personvernerklæring for Evenes kommune

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

Denne erklæringen redegjør for hvordan personvernet ivaretas av Evenes kommune i forbindelse med innsamling av personopplysninger under domenet www.evenes.kommune.no. Ved bruk av våre elektroniske løsninger ønsker vi at du skal føle deg trygg på at gjeldende lover og regler følges. Sikker behandling av dataene vil til enhver tid dokumenteres etter gjeldende bestemmelser.

Lov om behandling av personvern

Personvernerklæringen følger bestemmelsene i Lov om behandling av personvernopplysninger av 01.01.2001 (personopplysningsloven) med tilhørende forskrift.

Merk at personopplysningsloven i mai 2018 vil bli erstattet av nye personvernregler i henhold til EUs forordning for personvern (GDPR), som da blir norsk lov. Se hva dette innebærer på Datatilsynets nettsider.
Evenes kommune vil forholde seg til de nye reglene når de blir gjeldende.

Formålet med behandlingen av personopplysningene

Opplysninger du fyller inn i, oversendes elektronisk til Evenes kommune. Opplysningene gjør kommunen i stand til å utføre saksbehandlingen av din henvendelse.

For å forsikre oss om at du er den du utgir deg for å være, benytter vi ID-porten som pålogging ved enkelte av våre løsninger.

Personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson, slik som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, bilnummer, bilder, fingeravtrykk og fødselsnummer (både fødselsdato og personnummer).

Sensitive personopplysninger er opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold eller medlemskap i fagforeninger.

Rådmannen er behandlingsansvarlig for personopplysninger i Evenes kommune. Det utførende ansvaret er i stor grad delegert. Prosedyrer for oppgaveløsningen ligger i kommunens kvalitetssystem. Alle ansatte i Evenes kommune har taushetsplikt.

Du kan be om å se opplysningene vi har registrert om deg. Dersom opplysningene er unøyaktige, ufullstendige eller irrelevante kan du be om at opplysningene rettes eller slettes. 

Databehandleravtaler mellom Evenes kommune og leverandørene regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles. Avtalene skal ivareta personopplysningsloven og sikre at praksis for behandling av personopplysninger er i tråd med Datatilsynets anbefalinger.

Webanalyse

Evenes kommune benytter analyseverktøyene Google Analytics for å samle inn opplysninger om besøkende på evenes.kommune.no. Formålet er å utarbeide statistikk som vi bruker for å forbedre kvaliteten på nettstedet og i de digitale tjenestene våre.

Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er: Hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene anonymiseres, slik at vi ikke kan spore opplysningene tilbake til en enkelt bruker. Teknikkene som benyttes er IP-anonymisering i Google Analytics (fjerner de tre siste sifrene i IP-adressen).

Informasjonskapsler / Cookies

Informasjonskapsler (på engelsk: cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside, slik som evenes.kommune.no. Innholdet i informasjonskapslene utveksles mellom deg og evenes.kommune.no hver gang du ser på en side.

 

Post inn til Evenes kommune

All post til og fra kommunen er offentlig, om den ikke er taushetsbelagt. Posten blir sortert og det blir vurdert om den skal overføres til arkivsystemet. All post som blir ført i arkivsystemet kommer på postlisten. Det betyr at du kan finne ditt brev omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i avisen eller på nyhetene.

E-post er ingen trygg forsendelse, send derfor ikke sensitive opplysninger i e-post. Den kan bli hentet av andre før den kommer frem til mottaker, havne på feil adresse eller lignende. Bruk sikker innlevering av post med Svar-UT/-Inn.

Svar-UT/-Inn – sikker digital post

Bruk Svar-UT/-Inn når du:

  • Skal sende sensitiv post med konfidensielle opplysninger
  • Skal sende dokumenter til eksisterende sak
  • Skal sende andre dokumenter til saksbehandling eller journalføring

NB!: For å benytte Svar-UT/-Inn, må du autentisere deg ved hjelp av ID-porten.

Samtykke

Når du benytter våre elektroniske søknader, må du godkjenne samtykkeerklæring. Dersom du ikke samtykker i at personvernet er godt nok ivaretatt, vil du ikke kunne benytte elektronisk skjermdialog.  

Kontaktskjemaer

Vi bruker en del enkle webskjemaer på forskjellige deler av portalen for å samle inn enkel informasjon eller respons fra våre lesere. Disse skjemaene må ikke forveksles med søknadsskjemaer e.l. I forbindelse med disse enkle skjemaene lagrer vi  det som fylles inn samt tidspunktet.

Nyhetsbrev

Flere seksjoner på vår portal kan tilby nyhetsbrev. Ved påmelding ber vi deg oppgi hvilken epostadresse du ønsker vårt/våre nyhetsbrev tilsendt, og disse epostadressene lagres, men brukes aldri i noen andre sammenhenger enn ved utsendelse av nyhetsbrev. Adressene blir heller ikke gitt/solgt til en annen part.

Del og Tips en venn-funksjonene

De fleste sider på evenes.kommune.no har klikkbare ikoner for deling på  Twitter, Facebook og Google+ hvor du kan dele siden på nevnte sosiale medier. Ved bruk av disse funksjonene vil Evenes kommune kun lagre besøksstatistikk, ikke e-postadresser eller annet skjemainnhold.

Ansvar ved feil, mangler og tilgjengelighet

Vi anser informasjonen på evenes.kommune.no som pålitelig, men kan likevel ikke garantere at informasjonen til enhver tid er korrekt, fullstendig eller tilgjengelig.
Evenes kommune tar gjerne imot innspill om feil, mangler og forslag til  forbedringer til

På evenes.kommune.no finnes det lenker til nettsider som er utarbeidet eller publisert av andre.

Evenes kommune påtar oss ikke noe ansvar for materialet som ligger utenfor våre nettsider og fraskriver oss ethvert ansvar for feil, mangler og manglende tilgjengelighet på disse sidene.

Henvendelser

Evenes kommune har etablert personvernombud som du kan kontakte hvis du har spørsmål om kommunens behandling av personopplysninger. Personvernombudet skal jobbe for at personvernet ivaretas på en god måte, både for ansatte og innbyggere.
 

Personvernombudet kan kontaktes på e-post eller via telefon 76 98 15 00.
 

Brev kan sendes til:

Personvernombudet
Evenes kommune
Postboks 43
8539 Bogen i Ofoten