Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Kulturmidler 2018

Skrevet av Unn Kristin Laberg . i kategorien Nyheter

penger
Frist for å søke kulturmidler for 2018 er 1. mai.
I budsjett for 2018 er det satt av kr 65.000,-. Med søknaden skal følge årsmelding og revidert regnskap for 2017, samt medlemsliste med bekreftet betalt medlemskontingent for 2017 for at søknad skal bli behandlet.
Det tildeles også støtte til kulturarrangement.
Det er i budsjettet for 2018 satt av kr 10.000,-til dette formål. For denne ordningen er det ikke egne skjema. Tildeling gis som underskuddsgaranti. Søknaden skal inneholde en kortfattet prosjektbeskrivelse, samt oversikt over utgifter og inntekter ved arrangementet. Retningslinjene for kommunale kulturmidler brukes også ved denne tildelingen.
NB! Evenes kommunes trafikksikkerhetsutvalg behandlet reisepolicy for lag og foreninger i kommunen og understående policy ble vedtatt enstemming den 16.2.2016. Derfor stilles det krav til lag og foreninger som søker offentlige tilskudd om at de følger den vedtatte policy. De må dermed bekrefte dette i søknaden sin under punktet der man skal beskrive hvordan trafikksikkerheten er ivaretatt i den planlagte bruken av kulturmidlene.
Reisepolicy for lag og foreninger finner du her: www.evenes.kommune.no/selvbetjening/dokumentarkiv/vedtekter-og-reglement/