Cermaq trekker søknaden

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

glad laks

Cermaq trekker nå søknaden om dispensasjon fra arealplanen for etablering av oppdrettsanlegg ved Bårøya.

Evenes kommune har mottatt søknad fra Cermaq Norway as om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av akvakulturlokalitet for laks ved Bårøya i Evenes kommune. Søknaden ligger på sakskartet til formannskapets møte 14.9.2017. 

Cermaq  skriver i brev 8.9.2017 at de nå trekker søknaden, og begrunner dette med at:

..vi ser at det er potensielle konflikter i forhold til tunge interesser som blant annet Forsvaret, og som burde vært håndtert i forkant av oss før vi sendte inn denne søknaden. Vi har derfor kommet fram til at vi trekker vår dispensasjonssøknad.  

 

lik-oss-p-facebook