Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Høring: kommunal forskrift

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

hender

Stortinget vedtok 13.juni 2016 endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven, om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

For at ordningen skal kunne innføres i sin helhet, er kommunen pålagt å lage kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsplass.  
Evenes kommune har utformet forslag til forskrift:  folder document Kommunal forskrift Evenes (16 KB)

Høringsuttalelser kan sendes til:  eller pr brev: Evenes kommune, pb 43, 8539 Bogen. 

Høringsfrist: 24.februar 2017.