Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Arkitektkonkurranse i gang

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

ArkitektArkitektkonkurranse om utvikling av Liland skole er i gang.

Vi har tidligere kunngjort deltakelse i konkurransen (prekvalifisering), og 5 firma er tatt ut til å delta i konkurransen. Disse er: 

* Ola Roald Arkitektur
* Pushak
* MDH Arkitekter
* Norconsult
* L2 Arkitekter

Torsdag 12. januar 2017 var det oppstartsmøte med arkitektene, frist for levering av forslag er satt til 31. mars 2017. Det vil bli valgt en egen jury som skal vurdere forslagene fra arkitektene.

Vi vil stille ut og på egnet måte offentliggjøre forslagene slik at også innbyggerne kan få gjøre sine vurderinger.

Kommunestyrets  vedtak:
Kommunestyret har gitt følgende retningslinje for dette arbeidet:

1. Barnehage tas i denne omgang ut av oppvekstsenteret, og det prioriteres en tidsriktig skole med flerbrukskvaliteter (sosialt og kulturelt møtested, folkebibliotek, ungdomsklubb) samt flerbrukshall. Rom- og funksjonsprogram benyttes med følgende justeringer:
* Skytebane utgår.
* Folkebibliotek innarbeides.
* Tomtearealer for barnehage tas inn i kravspesifikasjonen.

2. Det gjennomføres plan- og designkonkurranse for utvikling av Liland skole. Denne vil også vise en mulig trinnvis utvikling av skoleanlegget.
3. Før eventuell oppstart gjennomføres skal kommunestyret få seg forelagt sak som viser kostnader ved utvikling av eksisterende vurdert opp mot nytt bygg.

Vi vil fortløpende informere om framdriften i dette arbeidet, og vil også legge ut konkurranseprogrammet. Dette justeres noe etter oppstartsmøtet med arkitektene.

 

lik-oss-p-facebook