Demenskontakter i Evenes kommune

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

henderHelse- og omsorgstjenesten har fått egne demenskontakter. Dette er et resultat av kommunens arbeid for å sikre og forbedre tilbudet til personer med demens og deres pårørende.

Demenskontaktene skal være et kontaktpunkt for våre innbyggere. Hvis du har mistanke om at du eller noen du kjenner er i ferd med å utvikle demens, er det godt å snakke med noen.

Demenskontaktene kan tilby:
- bidra i utredning av demens i samarbeid med legen
- veiledning og hjelp til pårørende ved behov
- oppfølging av pasienter og pårørende
- kartlegge forhold i hjemmet, dagligdagse gjøremål og sikkerhet.

Demenskontakten for ESB : Sykepleier Trine Olsen 
Tlf ESB: 769 85 806
Demenskontakt for hjemmeboende: Sykepleier Hanne Mari S. Fredheim
Tlf hjemmetjenesten: 769 85 850
Ergoterapeut Ingjerd Eriksen bidrar i kartlegging og oppfølging sammen med demenskontaktene.

Demenskontaktene har ikke egen kontortid, men kan kontaktes for en avtale når det passer.

Du kan også ringe Demenslinjen for å få råd fra fagfolk om demens:
Kontaktinfo


 

 lik-oss-p-facebook