Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Årets siste kommunestyre

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

klubbeKommunestyret har årets siste møte 11.12.2014, en rikholdig meny med budsjett som hovedrett.

 På sakskartet denne gangen er det følgende saker:

50/14 Godkjenning av protokoll forrige møte
51/14 Evenes kommunes regnskap for 2013
52/14 Regnskapsavleggelse - tiltak
53/14 Budsjett 2014 - Regulering
54/14 Kommunale gebyr og betalingssatser for 2015
55/14 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 - 2018. Budsjett 2015
56/14 Kommunereformen - Framdrift og status
57/14 Trafikksikkerhetsplan 2015 - 2018
58/14 Tilstandsrapport grunnopplæringen
59/14 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser - revidering
60/14 Kim Rune Røkenes - Søknad om permisjon fra kommunale verv
61/14 Sekretariat for kontrollutvalget - Midlertidig løsning
62/14 Referatsaker

I tillegg til sakslisten vil det bli noen orienteringer, og vi vil gjøre stas på noen ansatte som har vært lenge hos oss.

Og sakspapirene til møtet leser du her: icon Kommunestyre 11.12.2014 - Innkalling og sakspapirer (2.88 MB)

 Flere av sakene er plansaker, du finner link til plandokumentene i saksframlegg for den enkelte plan. De er også å finne i dokumentarkivet her på hjemmesiden.

Marker gjerne møtet i kalenderen, og husk linken til vårt kommune-TV: http://evenes.kommunetv.no/bruker/Default.aspx?sid=1&cid=1&view=3. Vi overfører også dette møtet på kommune-TV, samtidig som en selvsagt kan se de enkelte sakene i opptak når det passer best.

klubbe