Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Feiertjenesten i Evenes

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

 

FeierbildeFeiing av piper for 2014 er godt i gang i Evenes.


Evenes kommune har som kjent satt bort deler av feiertjenesten til Harstad kommune. Feierne i Harstad brann og redningsvesen utfører den fysiske feiingen av pipene på boligene i kommunen. Vi har selv ansvaret for oppfølging av denne tjenesten, kundekontakt, registering, saksbehandling, fakturering og tilsynsarbeid på bolighus. Alt dette inngår i feiertjenesten.


Evenes kommune har vedtatt at feiertjenesten skal drives til selvkost. Alle kostnader for dette arbeidet skal dekkes gjennom innkreving av en årlig feieravgift fra alle abonnentene.

Vi gjør oppmerksom på at det gjennomføres behovsprøvd feiing i Evenes. Dette har Harstad Feiervesen ansvar for å vurdere.  Feierne fører kontroll med pipene og registrerer hvilke piper som må feies ofte og hvilke som kan ha redusert feiing.

Brannloven og eksplosjonsvernloven §11h har bestemmelser om feiing og tilsyn, og forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn kap 7 beskriver feiertjenesten, blant annet hvor ofte pipene skal feies, og krav til tjenesten. Pipene skal etter loven feies min hvert 4. år, men i Evenes vil det skje oftere.

Feieravgiften skal betales selv om det ikke pipa blir feid hvert år siden dette er vedtatt som en årlig avgift.

Brannsjefen i Evenes og Tjeldsund