Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Neste kommunestyre

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

klubbeKommunestyret har sitt neste møte 3. april, les sakene her.

Kommunestyret har følgende saker på kartet denne gangen:

9/14   Godkjenning av protokoll forrige møte
10/14 Høring - Fastlegers reservasjonsmulighet
11/14 Prosjektstilling som tilskuddsnok
12/14 Statutter kultur- og miljøprisen - Evt. endring
13/14 HRS - Endret selskapsavtale
14/14 HRS - Tjenestetilbud til eierkommunene
15/14 Revidering av bosettingskontrakt for Evenes kommune
16/14 KONTROLLRAPPORT 2013 VEDRØRENDE SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN FOR EVENES OG TJELDSUND KOMMUNER
17/14 Vedlikeholdsplan Liland skole - Evt. budsjettregulering
18/14 Oppgradering saksbehandlingssystem - Evt. budsjettregulering
19/14 Organisering av skoledagen - skoleskyss - skolefrukt
20/14 Referatsaker

Ved møtet begynnelse vil det bli noen orienteringer. 

Les sakspapirene her: icon Kommunestyremøte 3.4.2014 - Innkalling og sakspapirer (1.89 MB)