Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Måler fra helikopter i lav høyde

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

helikopterNGU vil i perioden juli - september drive målinger fra helikopter i lav høyde.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) skal i perioden juli til september utføre geofysiske målinger fra helikopter i lav høyde over bakken i Vesterålen, Lofoten, Ofoten og i Dividalen. Formålet med disse målingene er primært generell geologisk kartlegging, men med spesiell vekt på å finne mineralske ressurser. Denne kartleggingen er ett av tiltakene i regjeringens mineralstrategi presentert tidligere i år.

Selve målingene foregår ved at et helikopter med underhengende målesonde flyr i linjer med innbyrdes avstand 200 meter og med konstant høyde ned mot 60 meter over bakken. Det vil bli benyttet to målesystemer ved disse undersøkelsene. Det ene måler variasjoner i jordas magnetfelt, variasjoner i radioaktiv stråling og i tillegg den elektriske ledningsevnen i bakken. Magnetfeltet måles med fra en sonde som slepes 30 meter under helikopteret. Her er også det elektromagnetiske målesystemet som arbeider på 5 forskjellige frekvenser plassert. Den radioaktive strålingen måles med en større sensor som er festet under helikopteret. Denne gir informasjon om konsentrasjoner av kalium, uran og thorium i bakken. Det andre målesystemet måler bare variasjoner magnetfeltet og radioaktiviteten. Dette har en mindre sonde hengende 15 meter under helikopteret.

Det største av disse målesystemene skal måle hele Langøya, deler av Austvågøya og området fra Evenes Lufthavn og østover til Bjerkvik – Gratangen. Etter dette skal det flyttes til Senja for å avslutte målinger som ble påbegynt der i 2012 og senere til Stjernøy og Øksfjordhalvøya i Finnmark. Målesystemet bæres av et gult og svart helikopter fra firmaet Heliscan as som har base på Frosta i Trøndelag. Målingene på Langøya starter ca. 18. juli (avhengig av en annen oppgave) og en regner med å bruke 4 uker på målingene. Målingene på Austvågøya utføres umiddelbart etter Langøya og vil pågå i vel en uke. Målingene øst for Evenes vil utføres i løpet av tre uker i månedsskiftet august – september.

Det lille systemet skal benyttes for målinger over Hadseløya, Østlige del av Austvågøya, sørlige del av Hinnøya og i Dividalen. Her benyttes et svart helikopter fra samme firma. Helikopteret ankom Stokmarknes torsdag 11. juli. Målingene over Hadseløya tar 2 – 3 dager og tilnærmet det samme for Austvågøya. Målingene over sørlige del av Hinnøya vil pågå i ca. 4 uker. Det vil ikke bli foretatt målinger i dårlig vær (regn, tåke, snø, sterk vind), og heller ikke dersom solflekkaktivitet gir forstyrrelser i magnetfeltet. Av denne grunn er det vanskelig å fastsette eksakt varighet og tidspunkt for målingene.

Målingene utføres med utstyr som har godkjent montering i helikopter av "European Aviation Security Agency (EASA), måleområdene er klarert med Nasjonal SikkerhetsMyndighet (NSM) og det er gitt dispensasjon fra forbud mot flyving under 300 meter over bakken i verneområder.

NGU vil forsøke å utføre målingene i nært samarbeid med lokalbefolkningen. Dersom målingene er uforenelig med annen aktivitet, ønsker NGU å bli kontaktet slik at mindre justeringer i måleopplegget kan gjøres. NGU ber spesielt om å bli varslet om hester på lufting og eventuelle rev- eller minkfarmer i området.

Mer informasjon:
Lagleder Jan S. Rønning, 908 61 125,
Programleder Jan Sverre Sandstad, 9909 1746,
Senioringeniør Frode Ofstad, 909 52 158,