Står du i manntallet?

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

valglogoDu må stå i manntallet for å kunne stemme ved årets Stortings- og Sametingsvalg.

Manntallet er basert på opplysninger i folkeregisteret per 30. juni. Manntallet legges ut til offentlig ettersyn fra mandag 15. juli på

  • Rådhuset, Bogen
  • Joker Liland

Vi har ikke anledning til å legge manntallet ut på hjemmesiden.

Det anbefales at du undersøker om du står i manntallet. Har du flyttet fra annen kommune etter 1. juli, står du i manntallet i vedkommende kommune. Det er eget manntall for Sametingsvalget.

Står du ikke i manntallet og har heller ikke flyttet nylig, ta kontakt med oss.

Les mer om manntallet på departementets valgsider