Lys i løypa!

Skrevet av Unn Kristin Laberg . i kategorien Nyheter

romjuljmarsj

For 40 år siden, på Lillejulaften i 1972, ble lysene langs lysløypa rundt Strandvatnet tent for første gang.

Nå er delprosjekt Lysløypa under prosjektet Strandvatnet for alle halvveis gjennomført. Rydding av lysløypetrasè, utskifting av armaturer og ledninger og påkobling av strøm nå er klart fram til Vassbotn og lysene tennes idag!

Vi takker alle som har bidrar til prosjektet!

Bildet overfor er tatt av Ragnar Bøifot under romjulsmarsjen. Iår går Romjulsmarsjen søndag 30. desember kl. 16.00. www.evenes-turlag.no