Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Muggsopp påvist

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

bogen skolePrøveresultater viser forekomst av muggsopp ved Bogen skole.

 Våre ansatte har hatt mistanke om mangler ved ett av klasserommene, og følgelig ble dette ikke benyttet ved skolestart samtidig som det ble bestilt prøvetaking. Disse foreligger nå, og viser forekomst av muggsopp i to klasserom og i bibliotek. Umiddelbart har vi besluttet ikke å bruke av rom med påvist forekomst av muggsopp.

Det er særlig ett av rommene med høy forekomst, rom 3 i klasseromsfløy. Vi åpner nå gulvet i håp om å finne kilden. Denne fløyen er bygget på ringmur med tverrmurer ved hvert klasserom. Det viser seg at oppfylling av masse i skolegården har medført at lufteventiler i ringmur er tildekket, vi antar at dette er årsak til fuktdannelser. Vi undersøker også om det er fuktskader under naborom, eller om muggforekomst dit er spredt gjennom ventilasjon. Det er gjennomført tiltak slik at muggsporer ikke spres gjennom vedtilasjonsanlegger.

Det er bestilt ytterligere prøvetakinger. Avhengig av hva disse og åpning av gulv avdekker vil vi snarest mulig konkludere om eventuelle konsekvenser for drift av skolen. Følgende alternativer foreligger:

  • Vi kan drive skolen forsvarlig (helsefaglig og pedagogisk) på begrenset areal mens utbedring pågår.
  • Vi må stenge ytterligere deler av skolen, og overføre alle eller noen klasser til andre lokaler.

Beslutning vil bli tatt på bakgrunn av vurderinger fra helsefaglig kompetanse i bedriftshelsetjenesten og fagkonsulent på ventilasjon / inneklima.

Vi vil generelt informere om status, foresatte får i tillegg egen informasjon fra skolens ledelse.

Les prøverapporten: pdf  Bogen skole - Prøveresultat muggsopp (270.44 kB)