Tilbud om helsefagutdanninger

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

helsefagarbeiderFolkeuniversitetet i Nordland tilbyr flere utdanninger innenfor helsefag.

* Helsefagarbeider, en utdanning tilpasset ufaglærte, assistenter og andre ansatte uten formell kompetanse – slik at disse kan få en fagutdanning. Evenes kommune vil i kommende år ha behov for flere stillinger på dette utdanningsnivået.

* NKS Fagskoler innenfor Eldreomsorg, Rehabilitering og Psykisk Helsearbeid. En videreutdanning for hjelpepleiere/helsefagarbeidere. GRATIS utdanning pga midler fra Nordland Fylke.

*Kreftomsorg og Lindrende Pleie. En  videreutdanning for hjelpepleiere/helsefagarbeidere. GRATIS utdanning pga midler fra Nordland Fylke

All undervisning er med lærer til stede.

Undervisningen foregår fra Folkeuniversitetets studio i Bodø, med direkte overføring av lyd og bilde til de andre studiestedene, eller til en liten gruppe / egen PC, der dette er ønskelig. Direkte kontakt mellom alle studentene.

Folkeuniversitetet har studio i Evenes.

Samhandlingsreformen setter klare krav til kommunene vedr. behandling, opphold og ikke minst – FAGKOMPETANSE FOR ANSATTE i helsesektoren.

Les mer her: pdf  Bli helsefagarbeider (52 kB)