Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Kulturmidler for 2012

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

pengerVi minner om at søknadsfrist for kulturmidler er 1. mai.

I budsjett for 2012 er det satt av kr 60 000,- til dette formålet.

Bruk elektronisk søknadsskjema: default  Kulturmidler (Link)

Med søknaden skal følge årsmelding og revidert regnskap for 2011, samt medlemsliste med bekreftet betalt medlemskontingent for 2011 for at søknad skal bli behandlet.

Det tildeles også støtte til kulturarrangement. Det er i budsjettet for 2012 satt av kr 10 000,- til dette formål. For denne ordningen er det ikke egne skjema. Tildeling gis som underskuddsgaranti. Søknaden skal inneholde en kortfattet prosjektbeskrivelse, samt oversikt over utgifter og inntekter ved arrangementet. Retningslinjene for kommunale kulturmidler brukes også ved denne tildelingen. Søknaden sendes til:

eller:

Evenes kommune,
Postboks 43

8539 Bogen i Ofoten

Søknadsfrist 1. mai.