Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Tid for nye bevillinger

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

drikkDet er tid for å fornye salgs- og skjenkebevillinger for alkohol.

Bevillingsperioden går  ut pr. 30.06.12. Dersom bedriften ønsker å selge alkohol etter denne dato, må søknad om bevilling foreligge her innen utgangen av april måned.

Søknadsskjema finnes på hjemmesiden:

Søknadsskjema salgsbevilling: pdf  Salgsbevilling øl - Søknadsskjema (7.96 kB)

Søknadsskjema serverings- og skjenkebevilling: pdf  Serverings- og skjenkebevilling - Søknadsskjema (11.11 kB)

Følgende vedlegg følge søknaden (grunnet bortsatt arkiv er materialet ikke lett tilgjengelig for oss, og endringer kan ha skjedd siden sist):

  • Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av stedet.
  • Skatteattester av nyere dato for bevillingssøker fra kommunen v/økonomienheten (Tjeldsund kommune) og vedr. merverdiavgift fra Skatteetaten.
  • Dokumentasjon på styrers (daglig leder) og stedfortreders tilknytning til salgsstedet.
  • Kopi av bevis for bestått kunnskapsprøve om alkoholloven for styrer og stedfortreder.

Les ellers våre tjenestebeskrivelser om emnet.

For å kunne påregne ny bevilling før perioden utgår må ny søknad foreligge innen 30. april.