Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Øvelse Skarv 2011 gjennomført

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

oljevern

Evenes og Tjeldsund kommune øver oljevern i Ofoten i samarbeid med NOFO.

Fra 19. til 21. september holdt Ofoten Interkommunale utvalg for akutt forurensning (OIUA) oljevernøvelse i samarbeid med Norsk Oljevernforening for operatørselskap (NOFO).

NOFO har inngått en samarbeidsavtale med OIUA og flere oljevernutvalg langs Norskekysten om oljevernberedskap, og øvelsen er et ledd i dette samarbeidet.

Scenarioet var et større utslipp fra oljefeltet Skarv på Helgelandskysten med spredning nordover langs kysten. Det er NOFO som har planlagt og organiserer øvelsen, i samarbeid med BP som er operatør på Skarv-feltet.

Det er 4 kommunale oljevernutvalg som deltar i denne øvelsen:

Rana IUA, Salten IUA, Lofoten og Vesterålen IUA og Ofoten IUA, med tilsammen 3-400 deltakere. Øvelsen pågår hele denne uka.

På øvelsen i Ofoten deltok personell fra kommunene Lødingen, Tjeldsund, Evenes, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Hamarøy, fra politi, sivilforsvar, Narvik Havn, Ofoten Brann, Oljeselskap og LKAB. Øvelsen her pågikk 2 dager fra 20. til 21. september.

Fra Evenes og Tjeldsund kommune deltok PLU sjef Ole Øystein Lindebø som også er medlem av aksjonsutvalget.

I Ofoten ble øvelsen gjennomført som en spilløvelse hvor aksjonsutvalget og staben fikk øvd på ledelse og organisering av en slik aksjon. Det er utarbeidet beredskapsplan for slike hendelser som følges under øvelsen.

Vi fikk inn melding om at det var observert et større oljeflak ved Svellingen i Lødingen kommune, med oljepåslag på land ved Hustad- Skjervøy. Svellingsflaket er et svært viktig naturområde som er hensyntatt i beredskapsplanen. En aksjon her vil kreve betydelig utstyr, innsats og ressurser fra alle kommunene i området. God planlegging og ledelse er avgjørende for en best mulig resultat.

Øvelsen fungerte greit og var svært nyttig. Det er helt avgjørende med et godt og nært samarbeid kommunene og beredskapsetatene i mellom, og at vi har god kompetanse lokalt i hver kommune. Derfor et en slik øvelse svært viktig.

Bilder fra øvelsen:

oljevern1

oljevern2