Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Forslag til veinavn - Høring

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

veinavn

Formannskapet har i dag vedtatt forslag til navn på en rekke veier i Evenes. Disse legges nå ut på høring med frist for uttalelse 31. mai

Den videre saksgangen er at Formannskapet så vil behandle innkomne merknader og alternative forslag før de avgir sin innstilling til Kommunestyret som fatter vedtak i saken.

Vi håper som tidligere på høyt engasjement i saken, og at alle interesserte sender sine forslag.

Les Formannskapets forslag: pdf  Formannskapets forslag til veinavn (43.98 kB)

Vi vil fortløpende legge ut de forslagene som kommer inn slik at leserne har oversikt over disse og kan fremme alternative forslag eller synspunkter på andre forslag som er fremmet. Disse vil bli lagt ut i denne artikkelen og kan ogsånås ved å klikke på "Høring veinavn" i boksen "Aktuelt nå:" oppe i høyre hjørne på forsiden av hjemmesiden.

Mottatte forslag: (Oppdateres fortløpende)

Østervik Grendelag:

Veien ned til Mølnhågen i Østervik ømskes som navn Mølnhågen eller evt Mølnhågveien.
Veien til bebyggelse ved sjøen i Østervik ønskes kalt Sjøveien. Hvis dette er mye brukt eller, Nausthågen.
Bygdeveien opp mot skogen (opp til Bjørnar Olsen og videre) ønskes kalt Høgdaveien.

Edna Nordanfjäll:

Foreslår at Mølnhågveien endres til Mølnhågen (LnrV 35, red.anm.)

Edgar Andersen:

Foreslått veinavn Nordheimveien kalles Sør-Kvitforsveien.

Eldar Langseth:

Traktorvei fra E10 (ved 26/37) til "øvre Lenvik" (PS:  LnrV 40, foreslått som Lenvikveien, red. anm.) Denne veien fører til toppen, og har allerede et navn: Toppveien. Foreslår at dette blir navnet på veien.

Jorunn og Endre Antonsen:

Støtter forslag til Østervik bygdelag. Veien fra Forraveien v/BB garasje til nedre bebyggelse bør kalles Sjøveien, som er det navnet folket i Østervik alltid har benyttet.
(Sjøveien er allerede benyttet på Lakså, veien ned til sjøen. Red.anm.)

Jarle Strand:

Breiveien foreslåes endret til : Øverlandsveien. Begrunnelse: Fra Forra kalles det Vollveien/Rødveien som går over Øverlandet. I mange generasjoner er den kjent som Øverlanndsveien og derfor dette forslag.

Hans Martin Hanssen:

Kommentar til veinavn på vei Lnr. 40 Adr.kode 2020 "Lenvikveien" - Traktorvei E - 10 ved 26/37 til "Øvre Lenvik" : Denne veien har allerede navn, og kalles for TOPPVEIEN, og bør derfor fortsatt ha dette navnet. Benevnelsen "Øvre Lenvik" er også ukjent for gården Lenvik.

Bersvein Gulljord:

Vedr. adressekode 2024 forslått som Svanevassveien, ønsker ikke at det fastsettes veinavn på denne veien.

Terje Myrvang:

Foreslår at vei fra fylkesvei til eiendommen kalles Myrvangveien.

Svein Nilsen:

3015 Lensmannpartveien: Jeg foreslår Parten eller Partenveien i stedet for Lensmannpartveien som jeg synes er langt og tungvint. Stedet blir oftest kalt "Parten" og "Lensmansparten" er nesten borte i daglig tale.

Forra Grunneierlag:

Lnr. 30 - Breiveien, endres til Seterveien, da den har vært benyttet som setervei av alle brukene, 7 stk. som hadde seter i utmatka. Breiveien er et navn som aldri har vært brukt.

Lnr. 31 - Hundkjellveien, endres til Nedre Skavåsvei, da Nedre Skavåsen, eller Nerskavåsen, har vært brukt om området.

Tilleggsforslag:

Veien fra kryss Veggenveien opp til tidligere Deccamastområdet: Nonsåsveien.

Vei fra kryss midt i Forragården til moloen: Moloveien.

Veien fra kryss Forraveien til naustene ved sjøen på 31/11: Sjøveien.

----------------------------

Endringsforslag eller merknader sendes til    eller til:

Evenes kommune
Postboks 43

8539 Bogen i Ofoten innen 31.mai 2011.