Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Vann og avløp

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Betalingssatser

 

TILKNYTNING:
Vann  kr      3 920
Avløp  kr      3 500
VANN:
Abonnementegebyr - vann:  (pr enhet pr år)
Fritidsbolig og bolig < 150 m2 BRA pr. år  kr      1 320
Bolig > 150 m2 BRA pr. år  kr      2 072
Næring < 350 m2 BRA pr. år  kr      3 878
Næring  351 - 800  m2 BRA pr. år  kr    11 174
Næring 801 - 1300 m2  BRA pr. år  kr    16 766
Næring 1351 - 1800 m2 BRA pr. år  kr    26 539
Næring > 1800  m2 BRA pr. år  kr    30 101
Forbruksgebyr- vann: ( målt eller stipulert pr m3)     pr. m³  kr        17
Vannmålerleie pr. måler  kr          173
AVLØP:
Abonnementsgebyr - avløp (Pr. enhet pr. år):
Fritidsbolig og bolig < 150 m2 BRA pr. år kr 227
Bolig > 150 m2 BRA pr. år kr 357
Næring < 350 m2 BRA pr. år kr 668
Næring  351 - 800  m2 BRA pr. år kr 2 138
Næring 801 - 1300 m2  BRA pr. år kr 3 207
Næring 1351 - 1800 m2 BRA pr. år kr 5 076
Næring > 1800 m2 BRA pr. år kr 5 757
Forbruksgebyr - avløp (målt eller stipulert pr m3) pr. m³  kr            18
FAKTOR:
Faktor for beregning av stipulert avgift:
Bolig: 1,3 m3/m2 BRA (bruksareal) (2015 : faktor 2.0)
Fritidsbolig: 0,8 m3/m2 BRA
Driftsbygning i landbruk: 1,0 m3/m2 BRA
Næring/ offentlig bygg:  Skal måles.

 1. Tilknytning til kommunalt avløpsnett forutsetter separat slamavskiller. Etableringskostnad og vedlikehold betales av kunde

 2. Tømming av slamavskiller inngår i avløpsgebyr