Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Renovasjon - gebyrer

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Betalingssatser

 

Husholdning liten renovasjon (140/140) pr. eiendom  kr      2 878
Husholdning normal renovasjon (140/240) pr. eiendom  kr      3 206
Husholdning stor renovasjon  (140/370) pr. eiendom  kr      3 340
Reduksjon for hjemmekompostering  25 %
Hytter/fritidseiendommer - 60 % av minsteavgift bolig pr. eiendom  kr      1 726
Gebyr for ulovlig deponering returpunkt  kr      8 200

1. Gebyr for ulovlig deponering  ilegges forurenser ved feilsortering  og forsøpling ved returpunkt, og naturen. Kostnader til behandling og bortkjøring kommer i tillegg til gebyret.

2. Levering av grovavfall  til Moan miljøstasjon  er inkludert i renovasjonsgebyret.

3. Renovasjonsavgift for hytter er 60 % av laveste gebyr boligrenovasjon. Ordning med returpunkt for
     hytteavfall videreføres.

4. Det kan iht. bestemmelser i  avfallsforskriften, ikke gis rabatt eller subsidiere renovasjonsgebyrene for  abonnenter.