Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Plan for kriseledelse - Støtteapparat for innkvartering og evakuering

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Beredskap

Artikkelindeks

Støtteapparat for innkvartering og evakuering

Det er politiet/innsatsleder som leder evakueringen av personer fra et skadeområde eller et utsatt område i kommunen til et annet område i eller utenfor kommunen. Oppgaven til kommunens støtteapparat er først og fremst å sørge for innkvartering og bistå med evakueringen.
 
Oppgaver til evakueringstjenesten
Evakuering iverksettes av politi/lensmann. I en krigssituasjon kan også Fylkesmannen iverksette evakuering.
 
  1. Samarbeide nært med  innsatsledelsen
  2. Skaffe oversikt over evakueringsområdet (innbyggere, veier m.m).
  3. Informere befolkningen i det området som skal evakueres om hva de skal ta med seg og hvor de skal evakueres.
  4. Skaffe egnede transportmidler.
  5. Samle befolkningen i egnede lokaler når ikke innkvarteringen  kan skje direkte.
  6. Foreta registrering over hvem som innkvarteres hvor, hvem som flytter på egen hånd m.m.
  7. Kontrollere at evakueringsområdet er tomt og sette ut vaktmannskaper.
  8. Sørge for forpleining og nødvendig utstyr, klær, medisiner m.m.
  9. Avtale med kommunens kriseteam vedr. omsorgsfunksjoner
  10. Gi løpende informasjon til kommunens kriseledelse.
Evakuering av beboere i institusjoner eller omsorgsboliger
Beboere i ESB og omsorgsboliger, kan evakueres til Liland skole. Evakueringen skjer ved hjelp av ansatte i Evenes kommune og innleide busselskap og drosjer etter behov. Helsepersonell omdisponeres ved behov.

Videre evakuering kan skje til omsorgtjenester i nabokommunene.