Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Plan for kriseledelse - Informasjon

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Beredskap

Artikkelindeks

Informasjon

Informasjonsgruppe 
Ordføreren har ansvar for all ekstern informasjon i kommunen. 
 
Roller
Leder for informasjonsgruppen, arkivleder  
Nestleder, sekretær sentraladministrasjonen 
Stedfortredere for sekretær, leder Fellesavdelingen 
 
For kontaktinformasjon:  - se varslingslisten.
 
Rutiner for distribuering av e-post i forbindelse med beredskap og krisehåndtering
Evenes kommunes e-postadresse i en beredskapssituasjon:   
 E-post som omhandler informasjon og rapportering i forbindelse med beredskap sendes omgående kriseledelsen. 
 
Informasjonskontor
Plassering: Arkivkontor / sentralbord / kopirom
Hovedtelefoner: 76 98 15 00 
Telefax: 76 98 15 00
Epostpost:  
Pårørende telefon:76 98 15 00
Utstyr: Alt tilgjengelig informasjonsutstyr og mobiltelefon
 
Informasjonstjenestens oppgaver
 • Sekretariat for kriseledelsen.
 • Koordinerer kriseledelsens løpende kontakt og informasjonsbehov med media, publikum og egne ansatte.
 • Formidle viktig informasjon fra kriseledelsen til media.
 • Arrangere pressekonferanser. 
 • Tilrettelegge for pressen ved behov.
 • Produsere pressemeldinger.
 • Etablere telefonsvartjeneste for pårørende.
 • Etablere eventuelt grønn linje for publikum.
 • Etablere kontakt med overordnet myndighet/underliggende etater for koordinering av informasjon.
 • Medieovervåking.
 • Henvise pårørende til rette vedkommende/sted – avskjermet fra pressen.
 For kontaktinformasjon:  - se varslingslisten