Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Plan for kriseledelse

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Beredskap

Artikkelindeks

Beredskapsråd

Beredskapsrådet er kommunens samarbeidsorgan i beredskapsspørsmål mellom kommunale, statlige myndigheter, og frivillige organisasjoner på kommunalt nivå.  Det er et forum for gjensidig informasjonsutveksling om beredskapsmessig status i den enkelte etat/institusjon. Ordfører/Rådmann kan bestemme at beredskapsrådet skal sammenkalles. Beredskapsrådet har møte minst en gang i året.
 
Beredskapsrådet består av:  
 • Ordfører
 • Rådmann
 • Plan- og utviklingssjef
 • Helse- og omsorgssjef
 • Kommuneoverlege 
 • Politi
 • HV distrikt
For kontaktinformasjon:  - se varslingslisten.
Representanter fra andre kommunale og statlige etater innkalles etter behov. Det samme gjelder for institusjoner og andre lag/foreninger.
 
Beredskapsrådets oppgaver:
 • Inngå avtaler om samarbeid
 • Gi gjensidig informasjon om beredskapsforhold
 • Gi råd til besluttende myndigheter på kommunenivå
 • Ta initiativ til beredskapsforberedelser
 • Finne felles løsninger