Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Plan for kriseledelse

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Beredskap

Artikkelindeks

Definisjoner

Normalsituasjon
En situasjon der oppgaven for virksomheten ikke er større enn at de kan handteres med normal drift.

Ekstraordinær situasjon
En situasjon der oppgavene for virksomheten er så store at de ikke kan handteres uten at aktiviteten blir lagt om og evt ekstra ressurser settes inn. Dette kan være ulykker, kriser og katastrofer i fredstid eller krig. 

Beredskap
Evne til å kunne fortsette, utvide eller om nødvendig legge om aktiviteter og tjenester for å gi hjelp som trengs i situasjonen. 

Beredskapsplan 
En samling forberedte tiltak som kan settes i verk raskt i en ekstraordinær situasjon og en oversikt over det kontinuerlige beredskapsarbeidet. 

Helsemessig og sosial beredskap
Helsemessig og sosial beredskap omfatter beredskap i kommunal helse- og omsorgstjenesten, spesialisthelsetjenesten og sosialtjenesten i kommuner, fylkeskommuner og staten.  

Dette gjelder blant annet akuttmedisinsk beredskap, beredskap i ambulansetjenesten, kommunikasjonsberedskap, smittevernberedskap, næringsmiddel og drikkevannsberedskap, evakueringsberedskap, beredskap ved atomulykker og beredskap for forsyningstjenester og personell.