Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Plan for kriseledelse

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Beredskap

Artikkelindeks

Prinsipper i beredskapsarbeidet

Ansvaret for risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsarbeid ligger hos kommunen, jmf. ansvar-, likhet og nærhetsprinsippet (St. melding nr 17, 2001-2002):

Ansvarsprinsippet: Den virksomhet som har ansvaret for en tjeneste i ennormalsituasjon har også et ansvar i en krisesituasjon
Likhetsprinsippet: Det skal være mest mulig likhet mellom organisering i en normalsituasjon og i en krisesituasjon.
Nærhetsprinsippet: Kriser skal håndteres på lavest mulig nivå.

Lovgrunnlag