Varslingslister - Kriseledelse

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Beredskap

beredskap varsleVarslingsliste ved uønskede hendelser

 

 

Kriseledelsen:

Stilling  Navn Telefon: Epost:
Ordfører Terje Bartholsen 92435520
Rådmann   Rolf M. Lossius 959 97 403
Sekretær / infoleder   Bjørn Erik Strømsnes   468 80 455    
Helse- og omsorgsleder Stine Fedreheim 918 19 032
Plan- og utviklingssjef   Stein-Even Fjellaksel 41105187
Stedfortredere:      
Varaordfører Svein Nilsen 90598205
Ass. infoleder    Oddveig Hansen   904 14 312  
Brannsjef  Mads Tollefsen  457 84 6 05    
       

Kriseteam
ved alvorlige hendelser av psykososial karakter

Stilling: Navn: Telefon: Epost:
Helse- og omsorgsleder Stine Fedreheim 48195911
Psykiatrisk sykepleier   Synnøve Helgesen  480 39 974   
Kommuneoverlege Vakant    
Politi    02800  
Sokneprest (beredskapstlf.)    916 55 875  

Beredskapsrådet:

Stilling  Navn:  Telefon Epost: 
Ordfører Terje Bartholsen 92435520
Rådmann    Rolf M. Lossius 959 97 403
Plan- og utviklingssjef  
Stein-Even Fjellaksel
41105187
Helse- og omsorgsleder Stine Fedreheim 48195911
Politi    02800 / 112
Kommuneoverlege Barbro Hætta 913 18 931    
HV distriktet       

Driftsledere / kommunalt fagpersonell:

Virksomheter: Navn:  Telefon:  Epost: 
Leder Fellesavdelingen Per-Kaare Holdal   90 76 97 96  
Økonomisjef Hugo Heimgård        992 25 868   
Avd.ing drift/uteseksjon  Håkon Olsen  941 72 199    
Evenes skole  Rektor   482 76 049  
Liland barnehage  Styrer   91 69 94 89   
Bogen barnehage Styrer 941 70 411

> Organisasjonsplan med kontaktinfo.  

Eksterne organisasjoner:  

Virksomhet:  Navn: Mobil:  Epost:  
Avinor Evenes    Vaktsjef   913 91 696  
Den norske kirke, Evenes      76 91 91 00  
Salten brann, 110-sentral     110 / 75 55 74 00  

 

Statlige etater:  

Fylkesmannen i Nordland, Telefon: 75 53 15 00

Statens strålevern
Telefon: 67 16 25 00
Vakttelefon, døgnkontinuerlig betjent. Gjelder kun for hendelser, uhell eller ulykker:
67 16 26 00

Mattilsyn:
Tlf: 22400000

Nordland Politidistrikt: 02800/ 112

Medisinsk Nødtelefon: 113

Akutt varsel av oljeforurensning på land eller sjø: 110

Brann: 110