Formannskapsm√łte 27.8.19

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien For politikere

Innkalling til formannskapsmøte 27.8.19

Møtet starter kl.10 med Valgstyre-møte

1) Orientering om status

2) Forberedelse av Valgstyrets arbeid valgdagen  (se 15 PRØVING OG GODKJENNING AV VALGTINGSSTEMMEGIVNINGER og 17 OPPTELLING AV STEMMESEDLER)

Formannskapsmøtet starter.

Innkalling til Formannskapsmøte

Vedlegg til formannskapsmøtet