sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Sykepleier/ vernepleier Evenes omsorgsssenter

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Stillingsbeskrivelser

EOS FotoUKLabergEVENES OMSORGSSENTER:

Omsorgssenteret består av 20 institusjonsplasser fordelt på to avdelinger, derav 8 plasser på skjermet avdeling. Det er ca 19 årsverk i turnus, hvorav 7,6 årsverk er høyskoleutdannede. Omsorgssenteret har fokus på å skape en trivelig hverdag for våre beboere og har flere sosiale - og kulturelle tilbud. Vi har følgende stillinger ledig: 

1) SYKEPLEIER/ VERNEPLEIER 80 % fast stilling

Stillingen er ledig omgående.

 Evenes kommune har følgende rekrutteringstiltak for sykepleiere på institusjon:

• Du tilbys avlønning utfra10 års ansiennitet ved ansettelse.
• Du jobber hver femte helg (med deltvakt begge vaktene) i todelt turnus. Vi har egne sykepleiere som jobber natt.

Aktuelle arbeidsoppgaver:
• Ivareta det sykepleiefaglige/vernepleiefaglige arbeidet på avdelingen.
• Jobbe selvstendig, og med fokus på forebygging, rehabilitering, lindrende pleie og geriatri.
• Delta aktivt i det tverrfaglige teamet.
• Sørge for god dokumentasjon og utarbeidelse av tiltaksplaner.
• Sørge for god samhandling
• Være aktiv bidragsyter til kunnskapsbasert praksis

Kvalifikasjoner:
• Relevant 3-årig høyskoleutdanning og norsk autorisasjon.
• Solid faglig kompetanse og erfaring.
• Førerkort – da beredskapsvakter kan påregnes.
• Du må beherske norsk muntlig og skriftlig.
• Du må ha gode datakunnskaper
• For stillingen kreves politiattest j.f. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Attesten må forevises før tiltredelse
• Den som tilsettes må før tiltredelse gi bekreftede opplysninger om tuberkuloseforhold / tuberkulinstatus og MRSA- status på eget skjema som vedlegges tilbud om stilling.
 Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt.

Personlige egenskaper:
• Positiv innstilling og evne og vilje til å jobbe alene og i team.Du må være trygg på deg selv.
• Du må være faglig interessert og like faglige utfordringer.
• Du må kunne arbeide selvstendig, men samtidig være en god lagspiller som viser glede, initiativ og engasjement i ditt arbeid.

Vi jobber for at helse- og omsorgstjenesten skal ivareta både bruker, pårørende og ansatte. Vi tilstreber å få rett person på rett plass, og vi ønsker oss medarbeidere som er interesserte i å være med på i utvikle egen arbeidsplass.

 

Vi tilbyr:

• Et godt og spennende fagmiljø med varierte arbeidsoppgaver
• Et positivt og trivelig arbeidsmiljø sammen med dyktige kollegaer
• Opplæring og veiledning
• Lønn etter sentrale og lokale avtaler
• Evenes kommune er en IA-bedrift

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til pleie- og omsorgsleder Eli Strømsberg tlf. 481 95 911 eller helse- og omsorgsleder Stine Fedreheim tlf 91819032.

Tilsetting gjøres i samsvar med lover, reglement og gjeldende tariffavtale.

Søknad sendes på elektronisk skjema her: default Søknad om stilling , søknadsfrist er 30.04.19