sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Interkommunalt samarbeid er ikke udemokratisk

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Rådmannens blogg

SamarbeidBåde Ekspertutvalget og han Stat tar heftig mye Møllers tran når de i sin iver etter argumenter for endret kommunestruktur uten videre stempler interkommunalt samarbeid som udemokratisk.

Evenes er – sammen med Tjeldsund – kåret til norsk mester i interkommunalt samarbeid. Det er derfor grunn til å være både snurt og fornærmet. Men det er mest grunn til å reagere fordi påstanden i beste fall er årets overdrivelse.

Selvsagt er jeg enig i påstanden når det gjelder organisering av disse IKS´ene. Her flyttes beslutningene fra kommunestyrets rampelys fremst på scenekanten og over i det lukkede rom. Derfor har Evenes aldri ivret etter å etablere samarbeid som interkommunalt selskap. Vi har derimot i løpet av de siste år bidratt til avvikling av IKS. Noen av disse, som revisjon, kunne like gjerne vært tjenestekjøp fra privat selskap.

Hvordan fungerer det?
Mange samarbeidsområder er utenfor politisk interesse eller politisk innflytelse, og av mer praktisk karakter. Brannsjefens eller kommunelegens pålegg med hjemmel i respektive lover er uten politisk innflytelse, og derfor ikke gjenstand for demokratisk vurdering enten dette er tjenestekjøp eller interkommunalt samarbeid. Vårt kjøp av feiertjenester fra Harstad kommune er tjenestekjøp på linje med vår avtale med skadedyrfirma om å jage musa ut av rådhuset.

De mest omfattende samarbeidsområdene og som omfatter myndighet er etter kommunelovens § 28-1 ff om administrativt vertskommunesamarbeid. Eksemplifisert med teknisk sektor: Kommunestyret instruerer rådmannen i Evenes om å gi administrative fullmakter i Tjeldsund kommune. Dette medfører at administrative beslutninger tas etter gjeldende lovverk og instrukser gitt av politisk nivå i Evenes. Som før.

Kommunestyret kan til enhver tid overføre fullmakter fra administrasjonen til politisk nivå ved å endre delegeringsreglementet. Som før.

Politisk nivå i Tjeldsund har ingen instruksjon over beslutninger som omfatter Evenes kommune eller våre innbyggere. Som før.

Rådmannen og politisk nivå i Evenes kan innenfor forvaltningslovens rammer omgjøre administrative vedtak fattet etter delegert fullmakt. Som før. Ved ett tilfelle er det også gitt varsel om omgjøring av vedtak.

Politisk nivå i Evenes beslutter det som kommunestyret har vedtatt skal være politiske saker, og det er rådmannen i Evenes som innstiller i disse sakene. Som før.

Og budsjettet for tekniske tjenester er ikke gjeldende før kommunestyret i Evenes har vedtatt det. Som før.

Kan noen da være snill å belære meg hvor det demokratiske underskuddet oppstår, beslutningene som tas er de samme uavhengig om det står Evenes eller Tjeldsund på lønnsslippen til saksbehandler.

Statlig lappeteppe

"Det kan virke som om staten
forutsetter at en skadeskutt
gaupe skal kjenne fylkesgrensene
bedre enn staten selv"

Derimot har han Stat sjøl laget et lappeteppe når det gjelder organisering av ulike tilsyn, direkteroter, etater og foretak m.m. Et lappeteppe intet husflidslag ville tatt innenfor sin dør. Med et pennestrøk deles en kommune i to, og må forholde seg til dobbelt sett av avtaler for å samhandle med han Stat. Og Lødingen flyttes ut av Vesterålen og over til Ofoten når det gjelder sykehustjenester. Lødingen er dermed satt utenfor når det gjelder regionalt samarbeid om samhandling med statens helseforetak.

NIVI analyse har i NIVI-rapport 2015:3 Statens regionale inndeling og kommunesektoren - konsekvenser for samhandling beskrevet han Stats organisering av sin virksomhet. Fest setebeltet, dette er sterk kost. Det er grunn til å spørre om ikke han Stats organisering er mer svekkende for folkestyret enn interkommunalt samarbeid.

Interkommunalt samarbeid er også skadefelling av rovvilt. Det kan virke som om staten forutsetter at en skadeskutt gaupe skal kjenne fylkesgrensene bedre enn staten selv.

De eneste som er enige om at interkommunalt samarbeid her er uheldig, er han Stat og gaupa sjøl.

Hvorfor samarbeider vi?
Primært har vi innledet mange samarbeid for å få mindre sårbare tjenester og ikke minst redusere kostnader. Slik har vi også økt innsatsen innenfor oppvekst og omsorg. Ikke fordi vi har vært nødt, men fordi det er lurt. Ved hvert eneste samarbeid har vi hatt høyt fokus på å ivareta folkevalgt styring og kontroll, ikke redusere dette.

Andre samarbeid er inngått, for eksempel mot akutt forurensning, fordi det er åpenbart lurt. Og uavhengig av framtidig kommunestruktur vil vi fortsatt ha en god del interkommunale samarbeid. Fordi det er lurt. Her bør ikke utelates at staten nylig har utredet fylkesvise brannvesen. Jeg kan ikke se at dette er lurt, men antar at staten unntar dette fra lista over udemokratiske samarbeid.

Fra min stol
hilses kommunereformen velkommen, fordi det uavhengig av utfall er bra med en strategisk debatt om lokalsamfunnenes status og framtid. Dette er viktig debatt vi bør ta uten statlig pekefinger om at samarbeid er udemokratisk. Som en liten nyttårshilsen utdeles derfor gult kort til han Stat for urent trav i kommunereformen. 

PS: Ønsker du å vite hvilke samarbeid vi har, >> klikk her å gå til side 21. Meld gjerne fra hvilke som reduserer politisk innflytelse for våre folkevalgte. 

>> Oversikt blogginnlegg.

 

lik-oss-p-facebook