sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Hvilken kommune ønsker vi?

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Rådmannens blogg

 Sprsmål ikonKommunereformen oppfattes som debatt om kommunegrenser, men bør også være en prosess hvor vi prøver å reformere kommunen – uavhengig av hvor grensene går i framtiden. 

Uten å gå til litteraturen beskriver jeg noen typer kommuner, og stiller spørsmålet: Hvilken kommune ønsker vi?

Sørviskommunen
I Sørviskommunen klarer de på en utmerket måte å informere og involvere innbyggerne i kommunens aktiviteter. Ansatte og folkevalgte er opptatt av å finne gode løsninger på det meste, og klarer det som regel også. Uten at dette går på bekostning av krav til forsvarlig saksbehandling, men de har noen gode normer som ligger i bunn og som styrer praksis

Noen ganger er svaret nei, men da er det også det eneste mulige svaret.

Kommunens tjenester er preget av brukermedvirkning, og faktisk synes de samme brukerne at det er OK å stille opp på en liten dugnad også.

Sin egen fiende
Andre kommuner er sin egen fiende, og driver nærmest med selvskading. Selvsagt ikke fysisk, men åpenbart når det gjelder omdømme. Det typiske er folkevalgte som kritiserer kommunal virksomhet, og hvor ellers driver styremedlemmer åpent og kritiserer virksomheten de er ansvarlige for?

Ansatte har lært at det lønner seg å gå til media med sin misnøye over forhold på arbeidsplassen. Lokalavisen stiller villig som ukritisk mikrofonstativ, og politikere må nesten trekke kølapp for å gi sitt besyv til sakens elendighet.

Og ingen spør hvorfor politikk ikke heller handler om ideologisk debatt om kjerneverdier som bør prege kommunen.

Utsettelse og omkamp
I denne kommunen er det en farbar strategi å få sakene utsatt om det ikke er åpenbart sannsynlig å vinne fram med sin sak. Jo lengre utsettelse, jo søtere og lengre etter ettersmak. Får en ikke saken utsatt, er omkamp den selvsagte løsningen. I noen tilfeller er kontrollutvalget tjenlig organ for omkamper, det er begått feil, må vite.

De vanskelige sakene kan det være lurt å drøye med å behandle, som god vin bedres de med modning.

Forvaltningskommunen
Denne kommunen er opptatt av at det er forvaltningsmessig korrekt, og er opptatt av å gjøre tingene rett. Ingen spør seg om de gjør de rette tingene.  Har en fulgt tjenestevei og prosedyrer, er alt såre vel.

Rådmann og ordfører omtaler hverandre med titler, og ikke navn. Og er i tillegg selveste Fylkesmannen fornøyd, så er det en god dag på jobben.

Karikaturer
Dette er selvsagt overdrevne beskrivelser av noen typer kommuner, samtidig antar jeg at mange etter et overblikk i kommunelandskapet vil dra kjensel på kommuner som passer beskrivelsene.

Hvor Evenes plasseres er jeg for nærsynt til å se, men har jeg stukket nesen fram så tåles synspunkter i kommentarfeltet under artikkelen.

Fra min stol
oppleves at den åpne debatten om kommunereformen i for stor grad handler om grenser, og for lite om hvilke kvaliteter som bør prege kommunen. Disse problemstillingene bør tungt inn i prosessene, for kjerneverdier skapes ikke med rundskriv.


Les også:
* I begynnelsen var kommunen
* Kommunereformen - Et valg av retning.
* Hva er robust nok?
* Om kommunestruktur og sånn. 


>> Oversikt blogginnlegg.