sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

I begynnelsen var kommunen

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Rådmannens blogg

Kommunevapen
Kommunen ble etablert ved formannskapslovene av 1837, men har ikke kommunen alltid vært der?

På Ytterstad løste de sine utfordringer. Folket gikk sammen, og gravde felles vannledning og avløp. Det meste gikk bra inntil det ble mange som skulle ha vann, og Klaus ikke godtok at vannet ofte frøs. Så oppsto problemet med avløp, Klaus sin kloakk endte i jordbæråkeren til naboen. De bestemte seg for å lage felles avløp helt til fjæra. Jens ville ikke være med på dette arbeidet, han bodde ved fjæra og trengte ikke nytt avløp dit.

Jens hadde likevel klare synspunkt på hvordan dette skulle vært gjort, de som gjorde jobben var fornøyd.

I Innerby løste de sine utfordringer på samme måte. Astrid var flinkere enn de fleste med både lesing og skriving, og lærte både egne og naboens barn. Flere ville at Astrid skulle lære dem men hun hadde ikke tid, hun drev hjemgården. Det ble tungvint med folkemøter, så de valgte noen til å avgjøre saker.

Line var flink å ro, og hadde ofte ærend over sundet. Selvsagt tok hun flere med, men etter hvert ble det så mange bestillinger at hun ikke rakk over.

Trengte også vei
Etter som tiden gikk, at de trengte vei mellom Ytterstad og Innerby. De som bodde i mellom, mente at dette var unødvendig. De andre humret lett over det, de ville jo få veien uansett. Det er det vi på sosialøkonomisk kaller for «utfordringen med de frivillige bidrag». Både de midt i mellom og Jens rammes av det.

Utfordringen løste seg likevel ved at de i mellom ble tilpliktet, og de spleiste på mannskap som lagde veien. Det ble dog snart påpekt at disse for ofte brukte spaden til å hvile seg på.

Kommune betyr fellesskap
Kommune betyr fellesskap, og er en genial måte løse felles utfordringer på. Eksemplene foran er karikerte, men beskrivende. Vi har bestandig løst fellesoppgavene i fellesskap, enten som omtalt foran eller i dag som med helse, barnevern eller arealplanlegging. 

I Evenes er Brattforsen Vassverk et eksempel på hvordan vi løser oppgaver som i Ytterstad og Innerby. Det er et åpent spørsmål om fellesskapet til vassverket vil overleve utfordringen med skifte ut gammel eternitt, og de økninger i gebyr som dette medfører. Jeg spår at kommunen da må overta, og får kritikken med økte gebyrer. Forhåpentligvis tar jeg feil.

«Di riv ikkje
snerken av
kaldgrauten  
i kommuen»

Noe gikk noe galt
Kommunen som sådan er utsatt for kritikk, en skal nesten pr definisjon være misfornøyd. Eller som min bestemor så presist uttrykte det: «Di riv ikkje snerken av kaldgrauten i kommuen». Kan det være at noen av oss som er valgt eller ansatt ikke kjenner vår rolle godt nok, og tidvis opptrer både arrogant og ufint? Jeg tror det, og både valgte og ansatte må ha fremst i pannebrasken at vi er ansatt for å tjene folket.

Kommunen er opprettet for at det er tjenester som skal utføres, ikke for at jeg skal ha jobb.

Tidene skifter, kommunen består
Kommunene ble formelt opprettet i januar 1838, det første kommunale møtet i Ofoten var på Liland 3. mai 1838. Da valgte de det første formannskapet og ordfører for Ofoten, med Evenes som naturlig kommunesenter. Ofoten var den gang en tjenlig organisering for oppgavene som kommunen hadde, avstander og kommunikasjoner til tross. 

Etter hvert oppsto det en separatistbevegelse i fjordbotnen, og vi ga Ankenes en form for indre selvstyre i 1884 og Ballangen fulgte etter i 1925. Når en ser hvordan dette har gått, er det selvsagt grunn til å angre.

En avart av kommunen er fylkeskommunen, som oppsto i nåværende form midt på 1970-tallet. Det var den gang en demokratireform. Fylkeskommunen er nå under debatt, men pussig nok er det ingen som drøfter demokratiaspektet når fylkeskommunen drøftes. Kan det være at vi ikke opplever fylkeskommunen som en demokratisk organisasjon? Jeg tror det.

I disse dager drøftes kommuneorganiseringen på nytt i lys av nye oppgaver, også kalt kommunereformen. Det er ingen risikabel spådom at strukturen vil bli endret, men kommunene består.

Fra min stol
ansees kommunen som en genial konstruksjon for å løse felles oppgaver og ivareta grunnleggende demokratiske forhold. Skal omdømmet til kommunen styrkes, må ansatte og valgte øke bevisstheten om hvem vi er til for: Innbyggerne. 


 >> Oversikt blogginnlegg 


 

lik-oss-p-facebook