sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Styrket i troen

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Rådmannens blogg

terningkast seksEn rådmanns hverdag er mangslungen, møte med elevrådet gjorde denne dagen til en av de bedre på jobben.

I dag var jeg nemlig invitert til elevrådet for å orientere om plan vi har til høring for oppvekstsenter og endringer i skolestruktur. Jeg er ikke uvant med å redegjøre for planer og slikt gjennom et langt kommunalt liv. Men presentasjon for et elevråd påkaller behov for skjerpelse, det tar en ikke på autopiloten.

Møtet er satt
En svært godt forberedt og også nyvalgt leder av elevrådet ønsket velkommen. Han åpnet med å sette møtet på en korrekt måte uten å være mer formell enn nødvendig. Setting for konstruktiv og åpen debatt var satt, og rådmannen fikk så ordet og orienterte om hovedvalgene som ligger i utredning. Slike utredninger er ikke enkel kost selv for de som gjerne tar en daglig før frokost.

Debatten
Så begynte debatten, med reflekterte innlegg og gode spørsmål. Ingen ga heldigvis uttrykk for at dårlig skoletilbud i Evenes påkalte behov for endring. For hovedvalget er selvsagt er å opprettholde dagens ordning, eller gjøre endring. Dernest hvilken endring hvis endring ønskes.

Ett medlem fortalte om utfordringen med å riste elever sammen etter 7 år på hver sin skole, da var det etablert klikker som var vanskelig å endre. Et annet medlem argumenterte mot modellen med de yngste på en skole, de eldste på annen. «Da får jeg aldri gå på samme skole som yngre søsken», og antok at denne situasjonen var lite ønskelig for flere. En annen var opptatt av økonomien i dette, og stilte spørsmål som fikk tallmakeren til å klø seg i hodet.

Selv om lokalisering ikke er tema så langt, tok en opp om hallen kunne ligge i egen bygd. «Vi har ikke andre fritidstilbud hos oss», var argumentasjonen uten innslag av tradisjonell bygdestrid. Dette ble likevel imøtegått med fordelen med å ha hallen ved skolen slik at skoletilbudet kunne bedres uten å bruke buss.

Alle medlemmene fikk ordet etter tur, alle ble hørt på uten avbrudd eller kommentarer. Har vi noe å lære?

Voteringen var like ryddig, med avklaring av prinsipper først og så valg av alternativer. De yngste stemte gjerne det de fleste stemte andre på, ikke ulikt andre møter.

Kommunestyret trenger klare råd
Kommunestyret skal behandle denne kanskje vanskelige saken i neste møte, og trenger selvsagt klare råd fra innbyggerne. I så måte har elevrådet bidratt til dette, jeg håper andre høringsinstanser følger etter med like god og demokratisk intern beslutningsprosess.

Fra min stol
deler jeg ut en uforbeholden sekser til elevrådet, som har styrket meg i troen på demokratiet. Så får heller andre dele ut terningkast for kommunestyremøter.


* Oversikt blogginnlegg